Nannestad

I Nannestad kommune deltar Senter for livslang læring (SELL-LUP) i partnerskap innenfor Desentralisert kompetanseutvikling (dekomp) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

I dekomp samarbeider SELL med skoleeiernivået på strategi, og med de enkelte skolenes utviklingsgrupper om skolenes utviklingsarbeid. Arbeidet er både på nettverksnivå mellom skolene i kommunen, og vi bidrar inn på de enkelte skolene ut fra deres behov og på deres premisser, i fellestid og ut mot lærerteam.

I kompetanseløftet er vi drøftingspartner rundt å forstå oppdraget og å kartlegge og planlegge for langsiktig utviklingsarbeid innenfor ordningen.

Les mer om Nannestad kommune her.

Publisert 9. feb. 2022 15:28 - Sist endret 9. feb. 2022 15:28