Kortnytt om forskning

Forskerne ved Høgskolen i Innlandet formidler forskningen sin i mange kanaler. Her kan du lese notiser om det som skjer. 

Tips webredaksjonen

Hjelpe NAV med å utøve skjønn

(20.09.2022) Ingen land innenfor det verdensomspennende OECD-samarbeidet har så stor andel uføretrygdede som Norge. Nå skal høgskolen i Innlandet være med på et forskningssamarbeid med NTNU der man skal se nærmere på skjønnsbruk i uføretrygdsaker i NAV. Forskerne skal intervjue veiledere, beslutningstakere, saksbehandlere, rådgivende overleger, jurister og andre fagansvarlige både i NAV og utenfor NAV, for å forsøke komme frem til forskning som kan hjelpe de ansatte med denne skjønnsutøvelsen. Prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker, og det skal pågå helt til 2025.

Er Norge beredt?

(16.09.2022) I dagens norske beredskapssystem synes ikke overblikket å være godt nok. Det skriver førsteamanuensis i økonomisk historie på høgskolen, Gjermund Forfang Rongved, i en kronikk i VG. Forfang Rongved er i tillegg til å være ansatt på HINN redaktør av boken «Totalforsvaret i praksis»

Gutteliv i Lillehammer

(15.09.22) Professor Harald Thuen holdt kåseriet Gutteliv i Lillehammer i Fabrikken i Lillehammer under lanseringen av boka "Gutteliv i Lillehammer på 1960-tallet. 70 historier fortalt av 35 voksne gutter" av Brynjulf Handgaard. Kåseriet ble godt mottatt og er blitt etterspurt så derfor publiserer vi det her. Kåseriet fletter seg fint inn i Thuens forskningsfelt som bl. a. er barndommens historie. Les kåseriet her. 

Ny bok om språk og flyktninger

(13.09.2022) De to høgskoleforskerne Marte Monsen og Guri Bordal Steien har skrevet bok som ble publisert i september. Boka "Language learning and forced migration" tar for seg språkspørsmål i sammenheng med tvungen migrasjon. Boka skal gi tverrfaglig innsikt i språk som lært, brukt og levd av 12 kongolesiske flyktninger i Norge. 

Nummer 100 i rekken

(13.09.2022) Professor Gudbrand Lien på Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er en produktiv herremann. Nå har han fått publisert sin vitenskapelige artikkel nummer 100! I samme slengen har han blitt rangert som den 16. beste forskeren i Norge innen økonomi og finans av Research.com med 6.500 siteringer. Godt gjort!

 

Venter variert rypehøst

(02.09.2022) Årets hønsefugltakseringer tyder på en god rypehøst i de nordlige delene av landet, mens det er mer variert i sør, skriver Norsk institutt for naturforskning på sin nettside. NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshaverne i forkant av jakta.

Ulla opplyser sykehusutvalg

(31.08.2022) Torsdag 1. september skal professor på HINN, Ulla Higdem, holde et innlegg for det regjeringsoppnevnte sykehusutvalget som ble oppnevnt i statsråd 4. februar. Utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen og de har bedt Higdem komme og snakke om å kople tidligfaseutredningene for sykehus på plan- og bygningsloven med regional plan. 

Sett nærmere på 22. juli-kommisjonens rapport

(26.08.2022) Hans Chr. Høyer, Jens Petter Madsbu og Bent Sofus Tranøy har fått publisert en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning der de analyserer Gjørv-kommisjonens rapport. Rapporten etter 22. juli ble møtt med noe nær samstemt begeistring da den ble lansert i 2012. Rapporten framsto som grundig og ærlig, men etter nærlesing ble det etter hvert avdekket noen klare analytiske svakheter. Kan en rapport være både god og dårlig på en gang, og betyr det noe? Svaret på begge spørsmålene er ja, ifølge de tre artikkelforfatterne. 

Foredrag på stor, nasjonal cybersikkerhetskonferanse

Totalforsvarets Cybersikkerhetskonferanse arrangeres på Lillehammer 31. august til 1. september. Blant foredragsholderne finner vi professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet, Mass Lund. Han skal delta sammen med aktører fra offentlige virksomheter, akademia og privat næringsliv knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet i totalforsvaret i Norge, og de delene av norsk næringsliv som er viktig for nasjonal beredskap og viktige nasjonale funksjoner.

 

Ny bok om statistisk analyse

Professor Christer Thrane er ute med ny bok. Tittelen på boka er "Doing Statistical Analysis - A Student’s Guide to Quantitative Research" - ei bok som skal vise studenter hvordan de skal utføre statistiske analyser og tolke resultatene. Thrane er professor på Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  

 

Hvilke effekter kan tilleggsfôring få for reindriftsnæringen?

Høgskolen i Innlandet har fått i oppdrag å se på hvilke konsekvenser klimaendringer har på reindriften i Norge. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Klimaendringene fører til endringer i beiteforholdene, blant annet ved at laven som reinen spiser dekkes av is. Forekomst av slike «låste beiter» medfører at reinen i enkelte områder må fôres med grovfor i perioden det naturlige beitet ikke er tilgjengelig. HINN skal forske på effekten av tilleggsfôring på kort og lengre sikt. Prosjektet ledes av HINN i samarbeid med Nordlandsforskning, NIBIO, UiT og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), er finansiert av Forskningsrådet og varer til november 2025.

 

Selvbebreidelse og moralsk ansvar

Andreas Brekke Carlsson, førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier, har nettopp utgitt en antologi på Cambridge. Tittelen på boka er "Self-Blame and Moral Responsibility". Forfatterne i antologien har selvbebreidelse som tema for tekstene sine - noe som er en integrert del av livene våre. Ifølge forordet til boka klandrer vi ofte oss selv for feilene våre og opplever kjente ubehagelige følelser som skyld, skam, anger eller anger. Selvbebreidelse er også det vi ofte tar sikte på når vi skylder på andre.

Gjør det presist!

Førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier i Lillehammer, Anna Drożdżowicz, har fått publisert en artikkel i nivå 2-tidsskriftet Synthese. Tittelen på artikkelen er "Making it precise—Imprecision and underdetermination in linguistic communication". Å være presis er noe vi ofte sier vi må være for å bli forstått. Men hvor presise er vi når vi prøver å forstå hva andre kommuniserer? Hvor presis er språklig forståelse?

 

 

Det finnes en historie som gir Putins krig guddommelig legitimitet – og som skremmer EU

Professor på HINN, Vebjørn Horsfjord, har skrevet en kronikk i Aftenposten om hva slags rolle den russisk-ortodokse kirken har fått under krigen i Ukraina. Horsfjord skriver at den russisk-ortodokse kirken bruker kristningen av Russland som støtte til Putins krig. Ukraina svarer med å snu på historien, skriver professoren.

Vant pris i New York

Professor Nefise Özkal Lorentzen på TV-skolen vant prisen for beste dokumentarfilm under årets New York City Indie Film Festival. Hun vant prisen for dokumentarfilmen "Seyran Ates: Sex, revolusjon og islam" som handler om Seyran Ates – en tyrkisk-tysk advokat, feminist og en av de første kvinnelige imamene i Europa som kjemnper for en seksuell revolusjon innenfor islam. 

"Film og fortelling" i ny og oppdatert utgave

Professor Audun Engelstads bok "Film og fortelling" har kommet i ny, revidert utgave. Boka, som handler om filmanalyse, kom første gang i 2015. Årets versjon har en ny del om mening og meningsdannelse, med et nyskrevet kapittel om tematisk analyse. I tillegg har boken fått flere nye eksempler fra filmer som har preget vår moderne filmkultur.

Boklansering: Skoleutvikling i forskning, politikk og praksis

I dag ble boka "Skoleutvikling i forskning, politikk og praksis" lansert. De to professorene Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen (Høgskolen i Innlandet/OsloMet) har redigert boka der en rekke forfattere presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som kan ha betydning for skoleutvikling i årene som kommer. Forfatterne er ansatt ved universiteter, høgskoler og skoler i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Hamar, Vestfold og Oslo. Les mer eller få tilgang til boka her. 

Samlet de beste innen forskning på Service Management

HINN-professorene Bård Tronvoll og Bo Edvardsson har gitt ut bok sammen. De to har vært redaktører for boka "The Palgrave Handbook of Service Management" som er publisert på det store amerikanske forskningsforlaget Palgrave Macmillan. Boka er 1050 sider med over 100 professorer som medforfattere over hele verden. Boken gir en oversikt over forskningsfronten innen fagområdet Service Management (Service ledelse). Den tilbyr et globalt perspektiv, utforsker aktuell litteratur og gir en veiledning for fremtidig forskning innen dette fagfeltet. 

Får 900.000 for å sammenligne leie eller eie

Husbanken gir Høgskolen i Innlandet 900.000 kroner for å sammenligne leie og eie som boform for lavinntektsfamilier i Kongsvinger og Ringsaker kommuner. Det skriver Husbanken i en pressemelding. I fjor forsket HINN sammen med SINTEF på boligmodellen «Eie først/Barna først» som ble prøvd ut i Kongsvinger. Forskningen viste at lavinntektsfamilier som fikk sjansen til å eie i stedet for å leie bolig fikk bedret boforhold og økt livskvalitet. 

Får taletid på Norges største eiendomskonferanse

Stipendiat på Høgskolen i Innlandet, Ingrid Hjertaker, er en av flere profilerte foredragsholdere som får snakke på Eiendom Norge konferansen 2022. Hjertaker skriver doktorgrad om endringer endringer i makten til sentralbanker over tid. Hjertaker skal sitte i et panel som skal diskutere inflasjonssituasjonen vi står i nå, hva som driver den og hva som kan gjøres.

Flere ulver enn Norge skal ha

Når ulver som også har tilhold i Sverige medregnes, har det totale antallet ulver i Norge økt fra 109-114 i fjor vinter til 125-129 denne vinteren. Det viser tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge som er publisert i en ny rapport som forskere fra Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata

Utnevnt til æresmedlem

(12.05.22) Professor Yngve Troye Nordkvelle i Utdanningsavdelingen er utnevnt til æresmedlem i den europeiske foreningen av pedagogiske forskere - EERA. Foreningen er en sammenslutning av 39 ulike nasjonale og regionale pedagogiske forskerorganisasjoner i Europa, deriblant den nordiske "Nordic Educational Research Association", og har 34 ulike nettverk. Foreningen skriver i begrunnelsen at Nordkvelle har vært et essensielt og vitalt medlem av nettverket, og har vært en viktig bidragsyter til utviklingen av nettverket.

Fikk 250.000 i stipend

(12.05.22) Professor og dokumentarfilmskaper Nefise Özkal Lorentzen på Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi får stipend for å utvikle dokumentarfilmen "Museum for menneskelige lidelser". Hun er en av fem filmskapere i Norge som får 250.000 kroner hver i idéfordypningsstipend fra Norsk filminstitutt. Stipendet skal legge til rette for fordypning og modning av nye ideer og fortellinger. Det var 13 søkere til stipendet.

Bok om arktiske utfordringer

(12.05.22) Professor Morten Tryland på Evenstad har vær redaktør for boka "Arctic One Health - Challenges for Northern Animals and People". Den er nå ute på Springer Nature. Tryland har turnert 54 forskjellige forfatter fra hele verden i boka som diskuterer de mangfoldige utfordringene arktisk marint dyreliv, økosystemer og mennesker står overfor i disse tider. 

Nye nasjonale trimråd

(10.05.22) HINN-professor Bent Rønnestad er en av flere som har vært med å utarbeide de nye nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet som myndighetene lanserte denne uka. Han har nemlig vært med i Helsedirektoratets rådgivende nasjonale arbeidsgruppe. Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse, all fysisk aktivitet teller. Her kan du se hvor mye trim som er anbefalt for voksne og eldre og hva du kan gjøre for å nå målet.
 

Skremmes av menneskestemmer

(02.05.22) Elger blir ikke skremt av lyden av tog, men derimot av opptak av en menneskestemme. Det er blant funnene i et prosjekt som har samlet inn kunnskap om hva som skremmer hjortedyr og hvordan de oppfører seg når de blir skremt. Mange hjortedyr blir påkjørt av toget hvert år. Forskere fra HINN på Evenstad har bidratt i den kunnskapsinnsamlingen. Videoene av noen av forsøkene kan du se i denne VG-artikkelen

Norsk handel med Russland styrker rubelen

(26.04.22) Førsteamanuensis Gregory Ferguson-Cradler uttaler seg til avisa Vårt Land om den rekordstore importen til Norge fra Russland. Ferguson-Cradler sier til avisa at dette bidrar til å styrke rubelen, samtidig som den russiske valutaen må svekkes for at sanksjonene mot Putins regime skal fungere. Sanksjonene har som hovedmål å vanskeliggjøre Russlands krigføring mot Ukraina.

Viktig at sentralbanksjefen har tung akademisk bakgrunn

Forsker/stipendiat Ingrid Hjertaker mener det er lurt at Ida Wolden Bache er Norges nye sentralbanksjef. Politikere kan fort bli for konservative, sier hun i denne reportasjen i Khrono. Hjertaker forsker spesielt på innovasjoner sentralbanker har gjort siden 2008, og hvordan det endrer det politiske forholdet mellom sentralbanker og andre deler av den økonomiske politikken.

Krigen i Ukraina setter inkluderings­kapasiteten på prøve

"Norsk høyere utdanning har lite å skryte av når det gjelder systematisert inkludering av studenter med flyktning­bakgrunn sammenliknet med andre europeiske utdannings­systemer." Det skriver sju vitenskapelige ansatte på Institutt for pedagogikk på Høgskolen i Innlandet i en kronikk i Khrono.

Hva vil skogeierne med skogen sin?

Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie ved Institutt for skog- og utmarksfag skriver om skogeierne og hvordan ønsker de å forvalte eiendommen sin i en artikkel i Norsk skogbruk. Undersøkelser, blant annet Altamash Bashirs doktorgrad ved HINN, viser at miljøverdier er viktig for skogeierne, og det varierer hvor mye vekt de legger på skogeiendommens økonomiske betydning. 

Har påvist 116-119 ulver i Norge

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Ulv i Norge kartlegges og registreres årlig i Norge og Sverige i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Hele rapporten kan leses her.

Kontrakttolkning rundt investering

22. mars presenterer førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier, Yuliya Chernykh, sin nye bok. Den har tittelen "Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue" (Brill 2022). Chernykh skriver at kontrakter er relevante, ofte sentrale, for et betydelig antall investeringstvister. Likevel er måten domstolene fastslår innholdet på, stort sett lite forsket på. Den nye boka blir presentert av Yuliya på et møte i "Norsk forening for internasjonal rett". 

Grünfeld med artikkel om reality-show

(16.03.22) Professor Nina Grünfeld ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi har publisert en artikkel i Screenworks om arbeidet med "Alexia Alone" der hun tar for seg utfordringene med å omgjøre en episk dokumentarfilm til et reality-aktig tv-show. Mer om hennes kunstneriske utviklingsarbeid her

Forskningsseminar om festivalpoet

Under Nordisk poesifestival i Hamar arrangerer Høgskolen i Innlandet et forskningsseminar om årets festivalpoet. I år er det Tone Hødnebø og hennes lyrikk som er tema på seminaret som går av stabelen torsdag 10. mars. Fullt program og deltagere på årets seminar finner du her. 

Viktig bidrag innen investeringsanalyse

Professor Christian Oliver Ewald på institutt for økonomifag fikk nylig publisert en artikkel om investeringsanalyse i det meget anerkjente tidsskriftet Journal of Corporate Finance. Ewald har skrevet artikkelen "Real options, risk aversion and markets: A corporate finance perspective" sammen med Bart Taub. 

Snakket for stortingskomité om spiseforstyrrelser

Førsteamanuensis Marianne Martinsen på Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving snakket om spiseforstyrrelser blant idrettsungdom og hvordan man kan forebygge det for Stortingets familie- og kulturkomité 3. mars. Sammen med en rekke andre eksperter og organisasjoner var hun invitert til en åpen høring om temaet. Martinsen skrev en doktorgrad i 2015 der hun kartla spiseforstyrrelser blant elever på toppidretts- og skigymnasene i Norge og utviklet og testet et program for å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser blant disse elevene.

Krysse grenser – skrive tekster 

Professor Lars Anders Kulbrandstad på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk fikk publisert boken sin “Crossing Borders, Writing Texts, Being Evaluated” denne måneden. Boka gir kritiske perspektiver på spørsmål knyttet til skrivenormer og vurdering, samt utvikling av skrivekompetanse. Du kan få mer informasjon om boka på forlagets nettside.

Eget tidsskrift på Universitetsforlaget

Høgskolens eget tidsskrift, Nordic Journal of Social Research (NJSR), utgis nå med Universitetsforlaget. Sjefredaktør for tidsskriftet, Anne Sigfrid Grønseth, er veldig fornøyd og sier vi med dette vil nå ut til flere. Første publikasjon på det nye forlaget er et originalt og grundig temanummer "Critical Understanding of Racialisation in the Era of Global Populism" med gjesteredaktør Peter Hervik. De sju artiklene er åpent tilgjengelig her: https://www.idunn.no/toc/njsr/13/1

Caplin nominert til pris 

(21.02.22) Thomas Richard Caplin, dosent ved Institutt for kunstfag og kulturstudier, er nominert til Musikkforleggerprisen 2022

Hans komposisjon for blandet kor, Ave Verum Corpus, er nominert i kategorien "Årets opphaver".  

– Dette er en stor anerkjennelse og det viser jo også frem Høgskolen i Innlandet sin forståelse av og satsning på Kunstnerisk utviklingsarbeid, sier Caplin.

200.000 til forskning på film

(18.02.22) Medietilsynet fordeler fire millioner kroner til forskning på medier og dataspill. 200.000 av dem er tildelt Marius Øfsti på Høgskolen i Innlandet. Han skal forske på mangfold i det norske hjemmemarkedet for film. 19 prosjekter over hele landet fikk støtte fra Medietilsynet denne gangen.

Gjermund Forfang Rongved om ansettelsen av ny sentralbanksjef

(03.02.22) Innsigelsene mot Jens Stoltenberg som sentralbanksjef holder ikke vann, skriver Gjermund Forfang Rongved, førsteamanuensis i økonomisk historie, i en kronikk i Morgenbladet. 

Stoltenberg rokker ikke ved integriteten til Norges Bank, selv om han har politisk bakgrunn, skriver Rongved, som heller ikke skjønner innvendingene om Stoltenbergs "manglende" økonomiske formalkompetanse. 

Han mener vurderingen av to sterke, men ulike, kandidater må gjøres på et saklig grunnlag uten at Stortinget blander seg inn. 

Lenke til kronikk (krever innlogging).  

 

Mellom 111 og 116 ulver påvist i Norge i vinter

(02.02.2022) Det viser en rapport Høgskolen i Innlandet har laget for Rovdata.

 

Storfugl på reisefot

(02.02.2022) Radiomerka storfugl i Østerdalen viste at tilknytninga til leikområdet kanskje ikkje er så sterk som ein kunne tru. Det krev samarbeid om forvaltninga, visar forsking frå HINN skreve om på nettstaden Jakt & Fiske.

 

Nakenhet i gymgarderoben? Ja, takk!

(01.02.2022) Med grunnlag i en stor undersøkelse om kroppsøvingsfaget i Norge slår tre forskere fra HINN et slag for nakenhet i gymgarderoben i en kronikk i Aftenposten.

 

Trening nytter ved depresjon

Trening er minst like nyttig som piller ved depresjoner. Likevel brukes det ikke, skriver høgskolens Toril Moe i en kronikk i Dagens Medisin sammen med Kjersti Karoline Danielsen på Senter for omsorgsforskning. 

Hjertaker om valg av sentralbanksjef

Stipendiat Ingrid Hjertaker forsker på et brennhett tema - nemlig sentralbankers rolle i samfunnet. Hun ble intervjuet i Politisk kvarter i NRK P2 hvor hun hadde tydelige meldinger om hva som kreves av en sentralbanksjef i dag. Hør hele intervjuet her

 

Podcastserie om trening og kroppens organer

Vil du lære mer om kroppen, hvordan kroppens organer fungerer og hvordan trening virker på organene? Seksjon for helse og treningsfysiologi, med Eirik Grindaker i spissen, er ute med en ny serie podcaster. Den finner du blant annet på Spotify og Apple podcasts

Blir forskningssjef i NINA

Kristin Evensen Mathisen, førsteamanuensis ved Institutt for skog- og utmarksfag ved HINN, blir forskningssjef ved NINAs avdeling på Lillehammer. 

– Jeg gleder meg til å jobbe mer faglig fokusert inn mot fagområdene ferskvannsøkologi og samfunnsvitenskap sammen med forskerne, og bidra til å tilrettelegge for at forskerne skal kunne videreutvikle fagfeltet, sier Mathiesen til NINAs nettsted

Positiv trend for lirypebestanden på landsbasis

Det går mot en bra rypehøst i mange deler av landet, selv om det også i år er områder med relativt lave tettheter. På landsbasis er høstens rypebestand blant de største som er målt de siste tretten årene, ifølge tall fra Høgskolen i Innlandet og NINA.

Artikkel om prissetting i alpinanlegg

Fra en studie som ser på betalingsvilje for å stå på ski i alpinanlegg, har Iveta Malasevska, Erik Haugom, Gudbrand Lien, Andreas Hinterhuber og Per Kristian Alnes publisert artikkelen Managing structural constraints in recreational alpine skiing: a choice modelling approach i Managing Sport and Leisure. 

Studien viser at prisdifferensiering kan brukes som et instrument av alpinanleggene. 

 

Austvik om strømpriser

Vi kan ikke produsere oss til lave strømpriser i Norge så lenge vi er en del av et større europeisk energimarked. Det må foreslås helt andre grep hvis vi skal få kontroll på strømprisene, sier Ole Gunnar Austvik i intervju med avisa GD. 

Austvik er professor i politisk økonomi ved Høgskolen i Innlandet, og har jobbet mye med internasjonale energimarkeder.

Strætkvern om vaksiner

Knut Olav Strætkvern, professor i bioprosessteknologi ved Høgskolen i Innlandet, er intervjuet i avisa Østlendingen om vaksiner og vaksinenes historie.

– Puss fra sårskorpene ble ført inn under huden på småbarn i alderen ett til fire år, som da ble immune mot kopper. Det var ganske rå vaksinasjonsmetoder den gangen, og mye kunne gå galt, sier han til avisa. 

Dellsén med ny artikkel

Er det fremgang i filosofi? I så fall, hvor mye? Filosofer har argumentert for et bredt spekter av svar på disse spørsmålene, fra at det ikke er noen fremgang overhodet til at filosofien har gitt svar på alle de store filosofiske spørsmålene. I en artikkel i nivå 2- tidsskriftet Noûs, Thinking about Progress: From Science to Philosophy, skisserer HINN-professor Finnur Ulf Dellsén sammen med Insa Lawler og James Norton et felles rammeverk for hvordan man skal forstå og evaluere filosofisk framgang. 

 

Higdem og Hagen om folkeavstemningen

En snever debatt inn mot et ja eller nei i en folkeavstemning om skilsmisse mellom Hedmark og Oppland, er av begrenset interesse og viktighet, skriver Aksel Hagen og Ulla Higdem i denne kronikken i avisa OA.

De savner debatten om hva som er mål og mening med fylkeskommunene, hva den skal holde på med, alene og ikke minst i samhandling med kommuner og alt det statlig regionale.