Kortnytt om forskning

Forskerne ved Høgskolen i Innlandet formidler forskningen sin i mange kanaler. Her kan du lese notiser om det som skjer. 

 

Tips webredaksjonen

 

Hjertaker om valg av sentralbanksjef

Stipendiat Ingrid Hjertaker forsker på et brennhett tema - nemlig sentralbankers rolle i samfunnet. Hun ble intervjuet i Politisk kvarter i NRK P2 hvor hun hadde tydelige meldinger om hva som kreves av en sentralbanksjef i dag. Hør hele intervjuet her

 

Podcastserie om trening og kroppens organer

Vil du lære mer om kroppen, hvordan kroppens organer fungerer og hvordan trening virker på organene? Seksjon for helse og treningsfysiologi, med Eirik Grindaker i spissen, er ute med en ny serie podcaster. Den finner du blant annet på Spotify og Apple podcasts

Blir forskningssjef i NINA

Kristin Evensen Mathisen, førsteamanuensis ved Institutt for skog- og utmarksfag ved HINN, blir forskningssjef ved NINAs avdeling på Lillehammer. 

– Jeg gleder meg til å jobbe mer faglig fokusert inn mot fagområdene ferskvannsøkologi og samfunnsvitenskap sammen med forskerne, og bidra til å tilrettelegge for at forskerne skal kunne videreutvikle fagfeltet, sier Mathiesen til NINAs nettsted

Positiv trend for lirypebestanden på landsbasis

Det går mot en bra rypehøst i mange deler av landet, selv om det også i år er områder med relativt lave tettheter. På landsbasis er høstens rypebestand blant de største som er målt de siste tretten årene, ifølge tall fra Høgskolen i Innlandet og NINA.

Artikkel om prissetting i alpinanlegg

Fra en studie som ser på betalingsvilje for å stå på ski i alpinanlegg, har Iveta Malasevska, Erik Haugom, Gudbrand Lien, Andreas Hinterhuber og Per Kristian Alnes publisert artikkelen Managing structural constraints in recreational alpine skiing: a choice modelling approach i Managing Sport and Leisure. 

Studien viser at prisdifferensiering kan brukes som et instrument av alpinanleggene. 

 

Austvik om strømpriser

Vi kan ikke produsere oss til lave strømpriser i Norge så lenge vi er en del av et større europeisk energimarked. Det må foreslås helt andre grep hvis vi skal få kontroll på strømprisene, sier Ole Gunnar Austvik i intervju med avisa GD. 

Austvik er professor i politisk økonomi ved Høgskolen i Innlandet, og har jobbet mye med internasjonale energimarkeder.

Strætkvern om vaksiner

Knut Olav Strætkvern, professor i bioprosessteknologi ved Høgskolen i Innlandet, er intervjuet i avisa Østlendingen om vaksiner og vaksinenes historie.

– Puss fra sårskorpene ble ført inn under huden på småbarn i alderen ett til fire år, som da ble immune mot kopper. Det var ganske rå vaksinasjonsmetoder den gangen, og mye kunne gå galt, sier han til avisa. 

Dellsén med ny artikkel

Er det fremgang i filosofi? I så fall, hvor mye? Filosofer har argumentert for et bredt spekter av svar på disse spørsmålene, fra at det ikke er noen fremgang overhodet til at filosofien har gitt svar på alle de store filosofiske spørsmålene. I en artikkel i nivå 2- tidsskriftet Noûs, Thinking about Progress: From Science to Philosophy, skisserer HINN-professor Finnur Ulf Dellsén sammen med Insa Lawler og James Norton et felles rammeverk for hvordan man skal forstå og evaluere filosofisk framgang. 

 

Higdem og Hagen om folkeavstemningen

En snever debatt inn mot et ja eller nei i en folkeavstemning om skilsmisse mellom Hedmark og Oppland, er av begrenset interesse og viktighet, skriver Aksel Hagen og Ulla Higdem i denne kronikken i avisa OA.

De savner debatten om hva som er mål og mening med fylkeskommunene, hva den skal holde på med, alene og ikke minst i samhandling med kommuner og alt det statlig regionale.