English version of this page
Eystein Victor Våpenstad

Eystein Victor Våpenstad

Førsteamanuensis

E-post
eystein.vapenstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 21

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Kort om

Utdanning:

 • Cand. psychol
 • Dr. philos
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
 • Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi
 • Psykoanalytiker
 • Barne- og ungdomspsykoanalytiker

Arbeidserfaring:

 • Psykisk helsevern for voksne: Psykiatrisk avd. Fylkessjukehuset i Haugesund
 • Psykisk helsevern for barn og unge: Kringsjå barnepsykiatriske avd, Oslo; Mentalhygienisk Rådgivningskontor, Oslo
 • Somatisk helsevern: Revmatologisk avd. Diakonhjemmet sykehus, Oslo
 • Familievern: Aker familievernkontor, Oslo
 • Fagkyndig meddommer Fylkesnemnd og Tingrett
 • Avtalespesialist psykisk helsevern, Helse sør-øst, Oslo
 • Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
 • Førsteamanuensis, HiNN

Forskningsfelt:

 • Spe- og småbarns psykiske helse og utvikling
 • Brukermedvirkning for spe- og småbarn
 • Psykoterapi for spe- og småbarn, barn, unge og voksne
 • Epistemologi og grunnlagsspørsmål innen klinisk psykologisk forskning
 • Begrepsforskning og psykoanalyse

Pågående forskningsprosjekter og faglig samarbeid

 • Det lille barnets stemme i de voksnes fortelling - Om brukermedvirkning for de minste barna. Ph.d prosjekt HiNN / Kristiansund kommune
 • Samarbeid med Professor Gillian Ruch, University of Sussex. Relationship-based practice and Reflective Practice: Holistic Approaches to Contemporary Child Care. Many minds, Psycho-social research and Researching beneath the surface
 • Tverrprofesjonelt forskningsprosjekt Knowing from the inside (KFI) finansiert av et European Research Council Advanced Grant og ledet av professor Tim Ingold ved University of Aberdeen. https://www.abdn.ac.uk/research/kfi/
 • Kvalitativ intervjuundersøkelse om brukermedvirkning for spebarn. Samarbeid med Sissel Finholt-Pedersen, Universitetet i Stavanger og Kristin Briseid, Universitetet i Agder
 • Samarbeid med Professor Andreas Hamburger, International Psychoanalytic University (IPU), Berlin. Utvikling av forskningsmetoden Scenic Narrativ Microanalysis

 • The psychoanalyst's working-ego. Teoretisk begrepsundersøkelse

Undervisning:

 • Utviklingspsykologi
 • Psykisk helse hos barn, ungdom og voksne
 • Abnormalpsykologi
 • Arbeids- og Organisasjonspsykologi

Lenke til publikasjoner og prosjekter i Cristin

 

 

 •  
 •  

 

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum