English version of this page
Hanne Kathrine Sjølie

Hanne Kathrine Sjølie

Førsteamanuensis

E-post
hanne.sjolie@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 69

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt for skog- og utmarksfag
Studiested Evenstad

Kort om

Hanne K. Sjølie er førsteamanuensis i skogbruk, spesialisert i skogøkonomi. Viktigste forskningstemaer:

  • Bærekraftig skogbruk
  • Storskala modeller av skogbruk og skogindustri
  • Klimagasstiltak i skogsektoren
  • Skogeieres målsetninger, adferd og interesse for hogst
  • Skogbruket som arbeidsplass
  • Spørreundersøkelser
  • Scenarioanalyser

Viktigste pågående forskningsprosjekter:

- TaigaClimate (Skog og dyreliv under press - systemanalyse for bærekraftige løsninger), hvor jeg leder arbeidspakken for skogbruk og tømmermarkeder. Støttes av Norges Forskingsråd

- CircWood (Sirkulær bruk av tre for økt bærekraft og innovasjon) hvor jeg leder arbeidspakken for scenarioanalyser og åpenhet til bruk av resirkulerte trematerialer. Støttes av Norges Forskingsråd

- Skogbruket - en arbeidsplass for alle? hvor vi kartlegger trivsel og årsaker bak yrkesvalg i skogbruket. Støttes av Skogbrukets Verdiskapningsfond, Utviklingsfondet for skogbruket og Innlandet fylkeskommune. Jeg leder prosjektet. Presseoppslag finner du her.

- Nærings-PhD-prosjektet Hvordan ivareta gode livsmiljø på landskapsnivå i områder hvor det drives aktivt skogbruk? eid av Glommen Mjøsen Skog, hvor jeg er hovedveileder, nærmere omtalt her.

- Tilveksteffekter hos foredlet furu, hvor vi utforsker (epi-)genetiske metoder for å bestemme opphavet til furutrær og sammenligner tilvekst. Støttes av Skogtiltaksfondet. Jeg leder prosjektet, som er eid av Glommen Mjøsen Skog. 

For tiden veileder jeg fire doktorgradsstipendiater: Abbas Nabhani, Ane C. Tange, Lucas Lopez og Shumaila Khatri i tillegg til master- og bachelorstudenter

Jeg leder skogforskningsgruppa ved HINN, her kan du lese om den. 

Jeg er seksjonsredaktør i skogøkonomi og -politikk for det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Silva Fennica og fagfellevurderer jevnlig manuskripter innsendt til andre vitenskapelige tidsskrifter også. 

Jeg underviser i Ressurs- og miljøøkonomi

 

Publikasjoner (utdrag):

Sjølie, H.K., Wangen, K.R., Solberg, B., Lindstad, B.H., 2019. The importance of timber prices and other factors for harvest increase among nonindustrial private forest owners Canadian J Forest Res 49(5): 543-552

Hurmekoski, E., Sjølie, H.K., 2017.  Comparing forest sector modelling and qualitative foresight analysis: Cases on wood products industry. Journal of Forest Econ 31:11-16

Sjølie, H.K., Latta, G.S., Solberg, B. 2016. Combining backcasting with forest sector projection models to provide paths into the future bio-economy. Scand J Forest Res 31(7): 708-718

Sjølie, H.K., Becker, D., Håbesland, D., Solberg, B., Lindstad, B.H., Snyder, S., Kilgore, M. 2016. Willingness of nonindustrial private forest owners in Norway to supply logging residues for wood energy Small-scale Forestry 15(1): 29-43

Sjølie, H.K., Latta, G.S., Trømborg, E., Bolkesjø, T. F., Solberg, B., 2015. An assessment of forest sector modeling approaches: Conceptual differences and quantitative comparison. Scand J Forest Res 30: 60-72

Sjølie, H.K., Latta, G.S., Solberg, B, 2013. Potential impact of albedo incorporation in boreal forest sector climate change policy effectiveness. Climate Policy 13(6): 665-679

Fullstendig publikasjonsliste i Cristin

 

Kort CV

Arbeidserfaring

2017 -                Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

2011 - 2019:      Forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (inkludert 23 mnd totalt med foreldrepermisjon)

 

Utdannelse

2011:               PhD-studier i skog- og ressursøkonomi ved NMBU: Analyses of the use of the Norwegian forest sector in climate change mitigation. Inkludert ett år som gjesteforsker ved Oregon State University, USA

2003 - 2007:   Master-studier i Skogbruk, NMBU, inkludert ett års utvekslring til l'ENGREF, Frankrike

2001 - 2003:   Studier i matematikk, statistikk og fysikk, Universitetet i Oslo

 

Priser

“Forskningsprisen” fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NOK 100 000, 2015

Potential impact of albedo incorporation in boreal forest sector climate change policy effectiveness by Sjølie, H.K., Latta, G.S., Solberg, B. Vinner av Schlamadinger Prize in climate change: forestry, land use and bioenergy. Climate Policy 13(6): 785-786

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum