English version of this page

Ole Gunnar Austvik

Professor

E-post
ole.gunnar.austvik@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 46
Mobilnummer
+47 906 77 251

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Kort om

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi og i petroleumsøkonomi. Utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School, USA, og  har arbeidet bl.a. ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå. Austvik har doktorgrad i statsvitenskap og sosialøkonomisk embetseksamen (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo, og Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon og petroleumsøkonomi.

Kort c.v..  Hjemmeside, kontaktinfo etc: www.oga.no.

English: Ole Gunnar Austvik is professor of political economy and of petroleum economics. An appointed Senior Fellow at John F. Kennedy School of Government, Harvard University and has been working (inter alia) with the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), BI Norwegian Business School and Statistics Norway. By education he holds a doctorate in political science and a master in economics (cand.oecon) from University of Oslo, and a Master in Public Adminstration (MPA) from Harvard Kennedy School. Professor Austvik is the author of numerous articles and books regarding international political economy, European integration, global energy economics and policy. 

For more information, view c.v. resumé. - Homepage, contact info etc: www.oga.no.

Ekspertområder

Internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon, petroleumsøkonomi. European and and Global Studies.

Internasjonal politikk, Internasjonal økonomi, samfunnsøkonomi, offentlig politikk & administrasjon, EU, EØS, WTO, IMF, OPEC, IEA, global og europeisk energipolitikk, russisk energipolitikk, olje og gassmarkeder, norsk energiforvaltning, statsvitenskap, innovasjon og entreprenørskap, business-government relasjoner, reguleringsøkonomi.

LIST OF PUBLICATIONS. Cristin.

RESEARCH ACTIVITIES.

SOCIAL: LinkedInTwitter,

 

Postal Address: Høgskolen i Innlandet, Gudbrandsdalsvegen 350, N - 2624 Lillehammer, Norway.

Office: 2. Floor, Internatet. Storhove, Høgskolen i Innlandet - Lillehammer,

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum