Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Sykepleiestudenter som hjelper en idrettsutøver

Bli kjent med fakultetet

Vi har en tverrfaglig, praksisnær og profesjonsrettet profil, og et bredt spekter av utdanningstilbud og forskningsmiljø innenfor helse-, idretts-, folkehelse- og sosialvitenskap.

Fakultetet fotkortes HSV, og holder til på studiestedene Elverum og Lillehammer. Vi tilbyr desentraliserte og fleksible studier i tillegg til hel- og deltidsstudier på studiested.

3887 studenter
241 ansatte

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Les mer om forskningsaktiviteten ved fakultetet nedenfor.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d. programmet  Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, og har sendt søknad om akkreditering av et nytt ph.d. program med tverrvitenskapelig tilnærming: ph.d. i Helse og velferd.

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor.

Arrangementer

24. feb. 2022 09:30 - 25. feb. 2022 15:00 , Festsalen (1G203), Innland University

Welcome to The Nightingales 11th Internationale Conference 24-25 February 2022 in Lillehammer, Norway. The topic for the conference is Reflect, re-think, and re-story in supervision.

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

E-post: hse@inn.no

Dekan Ingrid Guldvik

Prodekan utdanning Trine Bjerva

Prodekan forskning Anne-Stine Dolva

Administrativ leder Anette Gjerskaug

Leder eksternfinansiert virksomhet Lena Westby 

Ph.d. leder Mari Rysst 

 

Studieadministrasjonen ved HSV

Alle ansatte ved HSV