Pedagogisk innovasjon

HINN arbeider måltettet for å stimulere ansatte til å fremme god utdanningskvalitet gjennom kontinuerlig utvikling og innovasjon i høgskolens utdanninger.

Bildet viser en kollage av mindre bilder, brukt for å illustrere HINNs arbeid med pedagogisk innovasjon.

Gjennom ulike lokale og nasjonale tilskuddsordninger som fremmer pedagogisk innovasjon, får ansatte som ønsker det mulighet til å drive utviklingsarbeid knyttet til sin undervisning av hensyn til egen pedagogisk kompetanseutvikling og til det beste for høgskolens studenter.

Denne siden gir informasjon om pågående utviklingsprosjekter ved HINN, samt en oppdatert oversikt over tilgjengelige tilskuddsordninger knyttet til utdanningskvalitet, pedagogisk utviklingsarbeid og innovasjon i utdanningen.

Illustrasjonsbilde som viser studenter utenfor høgskolebygget på Storhove i Lillehammer.

Fra elev til student

Les om prosjektet som bygger opp under nye studenters faglige, studietekniske og psykososiale ferdigheter. Slik at de bedre takler overgangen fra å ha vært elev i videregående skole til å bli heltidsstudent i høyere utdanning.

Såkornmidler til pedagogisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist for neste periode er 1. november 2022

I 2026 utdanner HINN kandidater som er godt forberedt til fremtidens samfunns- og arbeidsliv. De tilegner seg, bruker og utvikler ny kunnskap – på nye måter – hele livet.

- Høgskolen i Innlandets strategi for 2021-2026

Nominér din kandidat til Utdanningskvalitetsprisen

Prisen dels ut til en som har gjort en spesielt god jobb med sitt undervisningsopplegg eller som har bidratt til å heve kvaliteten på undervisningen.