English version of this page

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om høgskolens studiesteder og bygninger.

Fire smilende jenter på vei ut av hoveddøra på studiested Elverum.

Om du har spørsmål om praktiske forhold kontakt servicepunkt/resepsjon på studiestedet. Vi hjelper til med smått og stort, og meld gjerne fra til oss om feil/mangler i høgskolens lokaler.

Vi vil også ha informasjon om det er arrangementer eller aktiviteter som skal finne sted på de ulike studiestedene.

Studiestedsutvikling

Studiestedene våre er i stadig utvikling, og det arbeides for å møte fremtidens behov. 

Oversiktsbilde over studiested Hamar.

Kontakt

Kontakt oss på e-post:  servicepunkt@inn.no

Kontakt oss på telefon: +47 62 43 00 00 (sentralbordet)

 

Blæstad: +47 62 54 16 02

Elverum: +47 62 43 03 80

Evenstad: +47 62 43 07 60

Hamar: +47 62 51 76 10

Lillehammer: +47 61 28 85 80

Rena: +47 62 43 05 10