English version of this page

Den norske filmskolen

Fire av filmskolens studenter i gang med opptak

Bli kjent med fakultetet

Den norske filmskolen forkortes ofte DNF, og holder til ved studiested Lillehammer og undervisningssted Oslo.

Vi har som mål å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film og beslektede audiovisuelle kunstformer.

DNF tilbyr en fremtidsrettet utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket i hver fagretning.

108 studenter
59 ansatte

I 1997 åpnet Den norske filmskolen dørene for første gang, og har siden uteksaminert over 350 filmskolestudenter.

I dag tilbyr Den norske filmskolen en treårig kunstfaglig bachelorgrad og en toårig kunstfaglig mastergrad, samt en videreutdanning gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid.
Skolen har to studiesteder, hvor bachelor er plassert på Lillehammer, mens master, stipendiatprogram og etter- og videreutdanning er plassert i Oslo.

Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students kunstneriske utrykks-kompetanse og personlige refleksjon over sitt fagfelt samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt. Forskning ved fakultetet skjer primært som kunstnerisk utviklingsarbeid, ofte i nært samarbeid med bransjen. 

Opptak

Vi har opptak annethvert år, og neste opptak på master er i 2022, mens neste opptak for bachelor er våren 2023. Alle søkere må levere inn en oppgavebesvarelse tilknyttet den linjen de søker på, deretter vil kvalifiserte søkere gå videre til en omfattende opptaks- og intervjurunde.
Gjennomsnittsalder ved oppstart på bachelor er 25 år, da det er krevende å få plass og de fleste har erfaring og/eller tidligere studier i forkant.

 

Jente som skruer på tv-kamera i forkant av opptak. En mann står bak kamera.

Praktisk informasjon

Både bachelor og master på Den norske filmskolen er fulltidsstudier. Det kreves tilstedeværelse da mye av undervisningen foregår i team. Det meste av undervisningen er praktisk rettet og på bachelor samarbeider ofte studentene på tvers av linjer, enten hele kullet eller utvalgte linjer.

 

Den norske filmskolen har også egen hjemmeside:

Den norske filmskolen 

Kontaktinformasjon

Epost: filmskolen@inn.no
Tlf: +47 612 88 550

 

Studieadministrasjonen ved DNF

Alle ansatte ved DNF

 

Besøksadresse Lillehammer: 
Vormstuguvegen 2, 2624 Lillehammer

Besøksadresse Oslo:
Sandakerveien 24C, Inngang C7 (ved Akerselva),
0473 Oslo