Styringsdokumenter

Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Utviklingsavtale (02.11.2017)

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrev 2022

Tildelingsbrev 2021

Supplerende tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler, lønn til studenter

Supplerende tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021, kap. 275, post 21. Supplerende tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet om lærererutdanning i praktiske og estetiske fag

Tildelingsbrev 2020

Supplerende tildelingsbrev 2020

Strategidokumenter

Strategi 2021-2026

Delstrategi for internasjonalisering

Delstrategi for forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Delstrategi for digitalisering

Språkpolitiske retningslinjer

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Årsrapporter

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Revisjonsberetninger

Revisjonsberetning 2020