Jobbe hos oss

Har du lyst til å jobbe hos oss?
Se vår oversikt over ledige stillinger. Vi tar ikke imot åpne søknader.

Charter & Code

HINN er tildelt den prestisjefylte sertifiseringen etter Charter & Code av Europakommisjonen, og kan skilte med stemplet "HR of Excellence".  Les mer om dette her.

Logo for Charter & Code; HR Excellence in Reasearch

Vi ønsker å være et sted hvor medarbeidere opplever mulighet for både faglig og personlig utvikling i et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

Høgskolen i Innlandets personalpolitikk tar utgangspunkt i det regel- og avtaleverk som gjelder for statlige virksomheter generelt og universitets- og høgskolesektoren spesielt, supplert med egne lokale personalpolitiske bestemmelser som er utformet i nært samarbeid med våre ansatte.

Vi er opptatt av et inkluderende miljø som fremmer samarbeid og deling. Vi arbeider målrettet for å rekruttere kvinner til faglige toppstillinger og generelt for likestilling, inkludering og mangfold.

Vi tilbyr:

 • Mulighet for kompetanseutvikling gjennom interne og eksterne kurs
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser i tråd med statlig arbeidsgiverpolitikk
 • Mulighet for medvirkning og medbestemmelse
 • Gode administrative tjenester
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Forskerutdanning:

 • Stipendiater gis mulighet for faglig utvikling og kvalifisering i spennende
  forskningsmiljø med mål om å bli ledende på sitt felt
 • Forskere tilbys jevnlig kurs og veiledning for å utvikle sine ferdigheter
  som forskere

Vår arbeidsgiverpolitikk

Vår organisasjon

Våre strategier og mål

Våre verdier

Som statlig institusjon er HINN underlagt kravene for ansettelse etter det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet.
Vi praktiserer rekruttering i tråd med prinsippet om "Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTMR).
Les mer om våre ansettelsesprosesser her.