English version of this page

Jobbe hos oss

Har du lyst til å jobbe hos oss? Se vår oversikt over ledige stillinger. 

Høgskolen i Innlandet ønsker å være et sted hvor medarbeidere opplever mulighet for både faglig og personlig utvikling i et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

Vi er opptatt av et inkluderende miljø som fremmer samarbeid og deling. Vi arbeider målrettet for å rekruttere kvinner til faglige toppstillinger og generelt for likestilling, inkludering og mangfold.

Tre smilende medarbeidere i samtale på vei ned en trapp.

Høgskolen i Innlandets personalpolitikk tar utgangspunkt i det regel- og avtaleverk som gjelder for statlige virksomheter generelt og universitets- og høgskolesektoren spesielt, supplert med egne lokale personalpolitiske bestemmelser som er utformet i nært samarbeid med våre ansatte.

Vi tar ikke imot åpne søknader.

Vi tilbyr

 • Mulighet for kompetanseutvikling gjennom interne og eksterne kurs
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser i tråd med statlig arbeidsgiverpolitikk
 • Mulighet for medvirkning og medbestemmelse
 • Gode administrative tjenester
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Forskerutdanning

 • Stipendiater gis mulighet for faglig utvikling og kvalifisering i spennende
  forskningsmiljø med mål om å bli ledende på sitt felt
 • Forskere tilbys jevnlig kurs og veiledning for å utvikle sine ferdigheter
  som forskere

Charter & Code

HINN er tildelt den prestisjefylte sertifiseringen etter Charter & Code av Europakommisjonen, og kan skilte med stemplet "HR of Excellence".  

Logo for Charter & Code; HR Excellence in Reasearch

Vår arbeidsgiverpolitikk

Vår organisasjon

Våre strategier og mål

Våre verdier

Som statlig institusjon er HINN underlagt kravene for ansettelse etter det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet.
Vi praktiserer rekruttering i tråd med prinsippet om "Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTMR).
Les mer om våre ansettelsesprosesser her.