Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

  • Varighet: 3
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ble åpnet våren 2012. Programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Forskerutdanningen er innrettet mot lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk og pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk).

Informasjon til kommende og nåværende ph.d.-kandidater som tas opp på ph.d.-programmene ved Høgskolen i Innlandet finner du i Ph.d.-håndboken som tar for seg de viktigste elementene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen fram til disputasdagen.

 

 

Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering