• Studiested:
  • Varighet: 3 år
  • Organisering Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Forskningen ved INTOP dekker tre temaer:

  • Innovasjonsprosesser i privat tjenesteproduksjon
  • Offentlige innovasjonssystemer
  • Velferdsinnovasjon

INTOP er tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT)


Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering

Lurer du på noe?

Professor Martin Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Martin Rønningen

Professor
Rolf Rønning (Foto: Gro Vasbotten/INN)

Rolf Rønning

Professor
Randi Bredvold

Randi Bredvold

Prodekan