Language: NOR | ENG

Master i offentlig ledelse og styring (MPA)

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på veg mot, en ledende stilling i offentlig sektor. 

Voksne mennesker sitter i et auditorium. De sitter i forelesning og ser konsentrerte ut.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen.

Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen. Du kan velge å fordype deg i enten offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). 

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) tilbys både som erfaringsbasert master og dybdemaster på deltid. 

Internasjonalt er denne studieretningen kjent som Master in Public Administration (MPA).

Praktisk informasjon - MPA Lillehammer

Her finner du samlingsdatoer for høsten 2021 og annen praktisk informasjon for deg som ny student ved Master i offentlig ledelse og styring, Lillehammer høsten 2021.

Praktisk informasjon - MPA Rena

Her finner du samlingsdatoer for høsten 2021 og annen praktisk informasjon for deg som ny student ved Master i offentlig ledelse og styring, Rena høsten 2021.

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på