Language: NOR | ENG

Bachelor i serviceledelse og markedsføring

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å jobbe som mellomleder innen handels- og servicenæringen
 • Du er serviceinnstilt og vil jobbe med mennesker
 • Du ønsker å jobbe med markedsføring eller kunderelasjonsledelse

Om utdanningen

Bachelor i serviceledelse og markedsføring er skreddersydd for mellomlederstillinger i handels- og servicenæringen. Du vil blant annet tilegne deg kunnskap om service, kundebehandling, markedsføring, personalledelse og digitale arbeidsformer.

Muligheter for å bygge et faglig nettverk

Mulighetene digitaliseringen byr på for næringslivet tas med i nærmest alle emner innen markedsføring og serviceledelse. Gjennom praksis vil du kunne knytte kontakter for videre karriere.

Mye erfaringsutveksling

Vi er alene om å tilby et slikt studium blant statlige høgskoler og universiteter. En god miks av ulike aldersgrupper i klassen gjør at studiet bærer preg av mye erfaringsutveksling. 

Slik fungerer opptaket

Kandidater med generell studiekompetanse tas opp via samordnet opptak.  Kandidater med realkompetanse søker via Samordna opptak.

Kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-, salgs- eller kontor- og administrasjonsfaget, kan tas opp til bachelorstudiet via Y-veien. Du må da søke direkte til høgskolens  lokale opptak. Det er fortsatt ledige plasser for søkere med fagbrev (Y-veien). Studiet er søkbart i lokalt opptak så lenge det er ledige plasser.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer til opptak på   Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse. 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer deg til mellomlederstillinger i handels- og servicenæringen og til stillinger innen markedsføring/digital markedsføring/kunderelasjonsledelse og salg.

Disse jobbene kvalifiserer du til

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som key account manager, CRM-rådgiver, butikkleder, grossist, personalleder, studieveileder, markedsføringsrådgiver, og mange andre spennende jobber.

Synes du dette høres spennende ut? Da håper vi å se deg som student her hos oss til høsten. Velkommen skal du være!

Informasjon til søkere

En hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig Daniela Lundesgaard:

 

Tok høyere utdanning gjennom Y-veien

Henrik Tanum søkte med fagbrev, og kom inn på Bachelor i serviceledelse og markedsføring ved studiested Rena. 

Henrik Tanum

Henrik Tanum har tidligere studert ved studiested Rena.

Her kan du lese om hva han nå jobber med etter fullført utdannelse. 

Opplever gode jobbmuligheter etter bachelorgraden på Rena

Opplever gode jobbmuligheter etter bachelorgraden på Rena

Lars Fridtun Brenden er nyutdannet Bachelor i serviceledelse og markedsføring på Rena. 24-åringen fra Brumunddal fullførte utdannelsen sin ved HINN i 2018. Nå jobber han med å digitalisere arbeidsprosesser gjennom infrastruktur, skytjenester, kommunikasjonsløsninger, samt administrerte tjenester og finansiering.

Praktisk informasjon

Det er lagt til rette for praksis i næringslivet. Tidligere har studentene f.eks. hatt praksisopphold hos Skistar AS, Birkebeinerkontoret, Radisson BLU, Scandic, Norsk Tipping, Oslo City Center, Elverum Amfi, Glomdalsmuseet og mange andre virksomheter.

Bedriftsbesøk og gjesteforelesere danner utgangspunkt for praktiske oppgaver og interaktive læringsformer i flere emner. Interaktive læringsformer kombinert med oppmøteplikt er integrert i de aller fleste emner innen service og markedsføring. Ved hjelp av prosjektarbeid og praksis vil du kunne bygge nettverk for videre karriere i bransjer eller virksomheter du ønsker å jobbe i etter endt studium.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I 4. semester gis studenten anledning til å velge enten 3MAR200 Salg og salgsledelse eller 3LED120 Human Resource Management. Minst ett av emnene må velges inn i planen. Det andre kan tas som valgemne om man ønsker det. Studenter som er på utveksling kan få godkjent andre emner som er relvante for serviceledelse og markedsføring. I 5. semester velger studenten mellom 3PRA300 Ekstern praksis og 3MAR300 Merkevareledelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap (disse må revideres)

Kandidaten

 • har kunnskap om fagområdets vitenskapelige grunnlag og innsikt i aktuell forskning og utvikling innenfor studieområdet
 • har grunnleggende kunnskaper innen økonomi og metode og en dypere kunnskap innen service, markedsføring og ledelse
 • har kunnskap om næringens markedslogikk, organisasjonens forretningsstrategier og økonomiske beregninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente og kritisk tolke informasjon og kritisk diskutere innen fagområdets fenomener, problemer og situasjoner
 • kan identifisere, formulere og løse problemstillinger innen fagområdet samt, med passende metoder, planlegge og utføre oppgaver innenfor gitte tidsrammer
 • kan redegjøre for og diskutere nærings- og bedriftsspesifikke situasjoner muntlig og skriftlig i dialog med ulike grupper
 • kan oppdage, tolke og bruke forskningsresultater innen fagområdet, samt forstår hvordan disse forholder seg til eksisterende teorier og praktisk erfaring
 • kan yte god kundebehandling og veilede kunder og medarbeidere innen kundebehandling
 • forstår hvordan virksomheten kan møte, tilrettelegge for og dekke kundens behov
 • kan møte kunder, kollegaer og partnere med respekt og ivaretakelse
 • kan arbeide selvstendig innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan foreta vurderinger med hensyn til relevante vitenskapelige og sosiale problemstillinger, herunder etiske aspekter
 • viser forståelse for fagområdets vitenskapelige muligheter og begrensninger, samt fagets rolle i samfunnet
 • har utviklet egen læring for raskt å kunne sette seg inn i og forstå nye problemer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • viser forståelse for betydningen av lederskap og dets praksis
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter
 • kan være selvstendig og ansvarsbevisst leder som viser evne og vilje til en reflektert holdning til medarbeidere og kunder, samt tjenesteytende næring i sin helhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Y-veien

For søkere som har fullført og bestått vitnemål samt fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer for opptak via Y-veien. Slike søknader registreres direkte i høgskolens lokale opptak.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a. i Storbritannia, USA, Australia, Kanada, Nederland, Tyskland, Frankrike og Spania. Flere av våre samarbeidspartnere i Europa tilbyr emner undervist på engelsk.

Veien videre

Du kan jobbe som mellomleder eller rådgiver innenfor service, kundebehandling, markedsføring eller kundeorientert organisasjonsutvikling i tjenesteytende sektor. Studiet er skreddersydd for jobber innenfor reise- og opplevelsesnæringen, hotellbransjen, fag- og dagligvarehandel, kultur og andre bransjer innenfor sektoren.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland.  Høgskolen i Innlandet tilbyr flere    aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon. Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til opptak til   Master i økonomi og ledelse spesialisering i markedsføringsledelse (MØLed) og   Master i offentlig ledelse og styring. Du kan også velge blant mange videreutdanninger.

 

 

 

"Bli lærling" from JUBAFILM as on Vimeo.