Bachelor i serviceledelse og markedsføring

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode løpende opptak til ledige studieplasser på Y-veien
 • Du ønsker å jobbe innen tjenesteytende sektor
 • Du er serviceinnstilt og vil jobbe med mennesker
 • Kompetansen er etterspurt innen handels- og servicenæringen

Om utdanningen

Tjenesteyting er utgangspunktet for all økonomisk aktivitet og nødvendig for at økonomien og samfunnet skal fungere godt. Tjenesteytende sektor utgjør i dag over 80 prosent av arbeidsstokken i Norge og hoveddelen av økonomien. 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring er skreddersydd for og i samarbeid med tjenesteytende sektor. Du vil tilegne deg kunnskap om service, kundebehandling, markedsføring, personalledelse og digitale arbeidsformer.

Mulighetene digitaliseringen byr på tas med i nærmest alle emner innen markedsføring og serviceledelse. Gjennom praksis vil du kunne knytte kontakter for videre karriere.

Høgskolen i Innlandet er alene om å tilby et slikt studium blant statlige høgskoler og universiteter. En god miks av ulike aldersgrupper i klassen gjør at studiet bærer preg av mye erfaringsutveksling. 

Kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-, salgs- eller kontor- og administrasjonsfaget, kan tas opp til bachelorstudiet via Y-veien. Du må da søke direkte til høgskolens  lokale opptak.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer til opptak på  Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse. 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2053 Y-veien. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Et studium utviklet i samarbeid med tjenesteytende sektor

Se filmen "Bli lærling"

Porttrettbilde av Henrik Tanum som er i dialog med en kollega på arbeidsplassen.

Tok høyere utdanning gjennom Y-veien

Henrik Tanum søkte med fagbrev, og kom inn på Bachelor i serviceledelse og markedsføring. Nå jobber han med datadrevet markedsføring.

Praktisk informasjon

Det er lagt til rette for praksis i næringslivet. Høgskolen i Innlandet har tegnet partnerskapsavtaler med en rekke bedrifter. Det arbeides fortløpende med å utvide antall avtaler for å kunne tilby et bredt spekter av bedrifter fra forskjellige bransjer.

I tillegg danner bedriftsbesøk og gjesteforelesere utgangspunkt for praktiske oppgaver i flere emner. Gjennom prosjektarbeid og praksis vil du kunne bygge nettverk for videre karriere i sektoren og direkte kontakter til bransjen du ønsker å jobbe i etter endt studium.

Tidligere har studentene f.eks. hatt praksisopphold hos Skistar AS, Birkebeinerkontoret, Radisson BLU, Hamjern Bil AS og kommunikasjonsavdelingen ved Høgskolen i Innlandet.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I 4. semester gis studenten anledning til å velge enten 3MAR200 Salg og salgsledelse eller 3LED120 Human Resource Management som obligatorisk emne. Minst ett av emnene må velges inn i planen. Det andre kan tas som valgemne.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved gjennomført studium vise kunnskap og forståelse som kreves for kvalifisert og selvstendig arbeid innen service, markedsføring og ledelsesområdet. For å oppnå dette skal kandidaten ha utviklet en helhetlig tilnærming i nevnte fagområder. Kandidaten skal ha opparbeidet kompetanse innen fagområdet til ytterligere spesialisering og til å kunne håndtere egen læring.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fagområdets vitenskapelige grunnlag og innsikt i aktuell forskning og utvikling innenfor studieområdet
 • har grunnleggende kunnskaper innen økonomi og metode og en dypere kunnskap innen service, markedsføring og ledelse
 • har kunnskap om næringens markedslogikk, organisasjonens forretningsstrategier og økonomiske beregninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente og kritisk tolke informasjon og kritisk diskutere innen fagområdets fenomener, problemer og situasjoner
 • kan identifisere, formulere og løse problemstillinger innen fagområdet samt, med passende metoder, planlegge og utføre oppgaver innenfor gitte tidsrammer
 • kan redegjøre for og diskutere nærings- og bedriftsspesifikke situasjoner muntlig og skriftlig i dialog med ulike grupper
 • kan oppdage, tolke og bruke forskningsresultater innen fagområdet, samt forstår hvordan disse forholder seg til eksisterende teorier og praktisk erfaring
 • kan yte god kundebehandling og veilede kunder og medarbeidere innen kundebehandling
 • forstår hvordan virksomheten kan møte, tilrettelegge for og dekke kundens behov
 • kan møte kunder, kollegaer og partnere med respekt og ivaretakelse
 • kan arbeide selvstendig innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan foreta vurderinger med hensyn til relevante vitenskapelige og sosiale problemstillinger, herunder etiske aspekter
 • viser forståelse for fagområdets vitenskapelige muligheter og begrensninger, samt fagets rolle i samfunnet
 • har utviklet egen læring for raskt å kunne sette seg inn i og forstå nye problemer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • viser forståelse for betydningen av lederskap og dets praksis
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter
 • kan være selvstendig og ansvarsbevisst leder som viser evne og vilje til en reflektert holdning til medarbeidere og kunder, samt tjenesteytende næring i sin helhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Y-veien

Fullført og bestått vitnemål samt fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag. Du må da søke direkte til høgskolens lokale opptak.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a. i Storbritannia, USA, Australia, Nederland, Tyskland, Frankrike og Spania. Flere av våre samarbeidspartnere i Europa tilbyr emner undervist på engelsk.

Veien videre

Du kan jobbe som leder eller rådgiver innenfor service, kundebehandling, markedsføring eller kundeorientert organisasjonsutvikling i tjenesteytende sektor. Studiet er skreddersydd for jobber innenfor reise- og opplevelsesnæringen, hotellbransjen, fag- og dagligvarehandel, kultur og andre bransjer innenfor sektoren.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland.  Høgskolen i Innlandet tilbyr flere  aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon. Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til opptak til Master i økonomi og ledelse spesialisering i markedsføringsledelse (MØLed) og Master i offentlig ledelse og styring. Du kan også velge blant mange videreutdanninger.

 

 

"Bli lærling" from JUBAFILM as on Vimeo.