Language: NOR | ENG

Bachelor i serviceledelse og markedsføring

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe innen tjenesteytende sektor
 • Du er serviceinnstilt og vil jobbe med mennesker
 • Kompetansen er etterspurt innen handels- og servicenæringen

Om utdanningen

Tjenesteyting er utgangspunktet for all økonomisk aktivitet og nødvendig for at økonomien og samfunnet skal fungere godt. Tjenesteytende sektor utgjør i dag over 80 prosent av arbeidsstokken i Norge og hoveddelen av økonomien. 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring er skreddersydd for og i samarbeid med tjenesteytende sektor. Du vil tilegne deg kunnskap om service, kundebehandling, markedsføring, personalledelse og digitale arbeidsformer.

Mulighetene digitaliseringen byr på tas med i nærmest alle emner innen markedsføring og serviceledelse. Gjennom praksis vil du kunne knytte kontakter for videre karriere.

Høgskolen i Innlandet er alene om å tilby et slikt studium blant statlige høgskoler og universiteter. En god miks av ulike aldersgrupper i klassen gjør at studiet bærer preg av mye erfaringsutveksling. 

Kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-, salgs- eller kontor- og administrasjonsfaget, kan tas opp til bachelorstudiet via Y-veien. Du må da søke direkte til høgskolens  lokale opptak.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer til opptak på  Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Et studium utviklet i samarbeid med tjenesteytende sektor

Tok høyere utdanning gjennom Y-veien

Henrik Tanum søkte med fagbrev, og kom inn på Bachelor i serviceledelse og markedsføring ved studiested Rena. 

Her kan du lese om hva han nå jobber med etter fullført utdannelse. 

Opplever gode jobbmuligheter etter bachelorgraden på Rena

Opplever gode jobbmuligheter etter bachelorgraden på Rena

Lars Fridtun Brenden er nyutdannet Bachelor i serviceledelse og markedsføring på Rena. 24-åringen fra Brumunddal fullførte utdannelsen sin ved HINN i 2018. Nå jobber han med å digitalisere arbeidsprosesser gjennom infrastruktur, skytjenester, kommunikasjonsløsninger, samt administrerte tjenester og finansiering.

Praktisk informasjon

Det er lagt til rette for praksis i næringslivet. Høgskolen i Innlandet har tegnet partnerskapsavtaler med en rekke bedrifter. Det arbeides fortløpende med å utvide antall avtaler for å kunne tilby et bredt spekter av bedrifter fra forskjellige bransjer.

I tillegg danner bedriftsbesøk og gjesteforelesere utgangspunkt for praktiske oppgaver i flere emner. Gjennom prosjektarbeid og praksis vil du kunne bygge nettverk for videre karriere i sektoren og direkte kontakter til bransjen du ønsker å jobbe i etter endt studium.

Tidligere har studentene f.eks. hatt praksisopphold hos Skistar AS, Birkebeinerkontoret, Radisson BLU, Hamjern Bil AS og kommunikasjonsavdelingen ved Høgskolen i Innlandet.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I 4. semester gis studenten anledning til å velge enten 3MAR200 Salg og salgsledelse eller 3LED120 Human Resource Management som obligatorisk emne. Minst ett av emnene må velges inn i planen. Det andre kan tas som valgemne.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved gjennomført studium vise kunnskap og forståelse som kreves for kvalifisert og selvstendig arbeid innen service, markedsføring og ledelsesområdet. For å oppnå dette skal kandidaten ha utviklet en helhetlig tilnærming i nevnte fagområder. Kandidaten skal ha opparbeidet kompetanse innen fagområdet til ytterligere spesialisering og til å kunne håndtere egen læring.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fagområdets vitenskapelige grunnlag og innsikt i aktuell forskning og utvikling innenfor studieområdet
 • har grunnleggende kunnskaper innen økonomi og metode og en dypere kunnskap innen service, markedsføring og ledelse
 • har kunnskap om næringens markedslogikk, organisasjonens forretningsstrategier og økonomiske beregninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente og kritisk tolke informasjon og kritisk diskutere innen fagområdets fenomener, problemer og situasjoner
 • kan identifisere, formulere og løse problemstillinger innen fagområdet samt, med passende metoder, planlegge og utføre oppgaver innenfor gitte tidsrammer
 • kan redegjøre for og diskutere nærings- og bedriftsspesifikke situasjoner muntlig og skriftlig i dialog med ulike grupper
 • kan oppdage, tolke og bruke forskningsresultater innen fagområdet, samt forstår hvordan disse forholder seg til eksisterende teorier og praktisk erfaring
 • kan yte god kundebehandling og veilede kunder og medarbeidere innen kundebehandling
 • forstår hvordan virksomheten kan møte, tilrettelegge for og dekke kundens behov
 • kan møte kunder, kollegaer og partnere med respekt og ivaretakelse
 • kan arbeide selvstendig innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan foreta vurderinger med hensyn til relevante vitenskapelige og sosiale problemstillinger, herunder etiske aspekter
 • viser forståelse for fagområdets vitenskapelige muligheter og begrensninger, samt fagets rolle i samfunnet
 • har utviklet egen læring for raskt å kunne sette seg inn i og forstå nye problemer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • viser forståelse for betydningen av lederskap og dets praksis
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter
 • kan være selvstendig og ansvarsbevisst leder som viser evne og vilje til en reflektert holdning til medarbeidere og kunder, samt tjenesteytende næring i sin helhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Y-veien

Fullført og bestått vitnemål samt fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag. Du må da søke direkte til høgskolens lokale opptak.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a. i Storbritannia, USA, Australia, Nederland, Tyskland, Frankrike og Spania. Flere av våre samarbeidspartnere i Europa tilbyr emner undervist på engelsk.

Veien videre

Du kan jobbe som leder eller rådgiver innenfor service, kundebehandling, markedsføring eller kundeorientert organisasjonsutvikling i tjenesteytende sektor. Studiet er skreddersydd for jobber innenfor reise- og opplevelsesnæringen, hotellbransjen, fag- og dagligvarehandel, kultur og andre bransjer innenfor sektoren.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland.  Høgskolen i Innlandet tilbyr flere  aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon. Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til opptak til Master i økonomi og ledelse spesialisering i markedsføringsledelse (MØLed) og Master i offentlig ledelse og styring. Du kan også velge blant mange videreutdanninger.

 

 

"Bli lærling" from JUBAFILM as on Vimeo.