Language: NOR | ENG

Master i treningsfysiologi

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er interessert i hvordan trening og helse henger sammen
 • Du blir inkludert i et ledende fagmiljø
 • Du ønsker å jobbe med forskning, utvikling og helsefremmende arbeid 

Om utdanningen

Studiet tar for seg hvordan trening påvirker menneskekroppen. Det legges særlig vekt på hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker fysisk prestasjonsevne og helse gjennom endringer på fysiologisk og cellebiologisk nivå.

Master i treningsfysiologi skal fremme teoretisk og praktisk kunnskap om trening som prestasjons- og helsefremmende middel. Studiet skal kvalifisere kandidatene til et bredt spekter av arbeidsoppgaver, typisk relatert til teoretisk arbeid innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren eller tilrettelegging av praktisk arbeid innen idretts- og helse/rehabiliteringssektoren.

Som student vil du bli inkludert i et levende og ledende fagmiljø. Du vil ta del i alle stadier av et forskningsarbeid, fra planlegging av metode, til ulike typer laboratoriearbeid, til analyse og presentasjon av data. Dette vil gi deg et høyt faglig kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt grunnleggende forskningskompetanse.

Master i treningsfysiologi

Master i treningsfysiologi lab og forskning

Det skjer endringer på fysiologisk og cellebiologisk nivå i kroppen vår ved fysisk aktivitet. Dette forskes det på gjennom masterstudiet. 

Portrettbilde av Ragnvald Steile.

En forsmak på forskertilværelsen

Spennende, teknisk og utfordrende. Slik beskriver Ragnvald Steile studiet Master i treningsfysiologi.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

 

Ved fullført studie vil kandidaten ha følgende faglig læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kandidaten har avansert kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker kroppslige fysiologiske funksjoner og cellebiologiske mekanismer
 • Kandidaten har inngående innsikt i hvordan aktivitet og inaktivitet påvirker overordnede prestasjons- og helsevariabler
 • Kandidaten har inngående kunnskap om kvantitative vitenskapelige metoder som er relevant for ulike fysiske og fysiologiske helse- og prestasjonsmål, så vel som cellulære og molekylærbiologiske egenskaper. Kandidaten er i stand til å ta selvstendige vurderinger av hvilke studiedesign og metoder som er egnet for ulike problemstillinger
 • Kandidaten kan gjøre etiske overveielser i et forskningsarbeid på mennesker. Kandidaten er i stand til å vurdere faglige problemstillinger med utgangspunkt i idrettsvitenskapens historie og tradisjoner

Ferdigheter

 • Kandidaten kan måle effekter av fysisk aktivitet og inaktivitet på funksjonelle prestasjonsmål, helsevariabler og cellebiologiske mekanismer.
 • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte i oppgaveskriving og faglige diskusjoner og annen formidling.
 • Kandidaten kan planlegge forsknings- og utviklingsprosjekt, og innhente og analysere forskningsdata i tråd med forskningsetiske normer. Kandidaten kan evaluere og presentere forskningsresultater i lys av relevant teori.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan arbeide selvstendig med vitenskapelige problemer.
 • Kandidaten kan ha rådgivende roller innen trening, helse og fysisk prestasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng i fordypning innen ett av disse idrettsvitenskapelige fagområdene: helse og treningsfysiologi, fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi, bevegelsesvitenskap, ernæringsfysiologi, fysiologi, fysioterapi eller tilsvarende.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Fagmiljøet rundt mastergradsprogrammet er i stor grad orientert mot det internasjonale samfunnet og forskningsmiljøer. Tilgang på internasjonale samarbeidspartnere og impulser vil sikre studentene rom og mulighet for utvikling av en bred vitenskapelig horisont og forståelse, og samtidig utvikle bevissthet omkring vitenskapens internasjonale egenart.

Studiet tilbyr gjensidig studentutveksling med Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet, Danmark. Det arbeides med lignende avtaler med andre universiteter og høgskoler.

Veien videre

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for et vidt spekter av yrkesmuligheter, deriblant arbeid med forskning og utvikling, forebyggende og helsefremmende arbeid i offentlig og privat sektor, arbeid med undervisning i skoleverket (lektorkompetanse; forutsetter ett-årig praktisk-pedagogisk utdanning), arbeid med undervisning i høgskole- og universitetssektoren, arbeid innenfor idrettslag og- organisasjoner, samt arbeid innenfor medisinsk industri.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap