Language: NOR | ENG

Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

 • Annet studiested Digitale samlinger
 • Varighet: 0,5 år, våren 2021
 • Nettbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist 15.november

Om utdanningen

Det finnes trolig mer enn 100.000 personer med en sjelden diagnose i Norge, og mer enn 1000 ulike sjeldne diagnoser. Frambu er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere, og vi samarbeider med Frambu om dette studiet. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Vi ønsker å gi fagpersoner og tjenesteytere, som jobber med personer med sjeldne diagnoser, mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har egen kunnskap, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

 

 

Noe for deg?

Høgskolen i Innlandet og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser tilbyr for tredje gang et eget studieemne om sjeldne diagnoser. Dette studiet er nettbasert, med en dags oppstartsamling som i 2021 blir digital, og ti dagers hjemmeeksamen.

Studiet starter 22.januar 2021. Søknadsfristen er 15.november.

Studiet gjennomføres på Frambu som ligger rett utenfor Oslo. 

Noe for deg eller noen du kjenner? Se hva Elin kan fortelle om studiet i denne videoen: 

https://vimeo.com/453949135/052b35bfb8

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7586. Du finner studiet under "Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap vår 2021". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva som defineres som en sjelden diagnose
 • har kunnskap om særlige utfordringer knyttet til det å ha en sjelden diagnose
 • har kjennskap til sentrale helsepedagogiske prinsipper
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for læring og utvikling for personer med ulike funksjonsnedsettelser knyttet til sjeldne diagnoser
 • har kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • forstår betydningen av tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører for å oppnå best mulig læring og utvikling for personer med en sjelden diagnose

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for livsmestring for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med sjeldne diagnoser
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i fagområdet, og gjennom dialog og refleksjon bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i faglige og etiske problemstillinger og betydningen av brukermedvirkning.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Studieavgift kr 5560,- i tillegg til semesteravgift

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap