Language: NOR | ENG

Bachelor i TV-ledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du utvikle og forme nytt medieinnhold? På TV-skolen utvikler du nye konsepter og formater, planlegger kreative prosesser og gjennomfører film- og TV-produksjoner.

Om utdanningen

Er du kreativ, har et strukturert hode og liker å lede? Da er TV-ledelse studiet for deg.

Bachelorprogrammet i TV-ledelse er en treårig utdanning hvor du lærer å planlegge og lede TV- og dokumentarprosjekter i ulike sjangre og format. Utdanningen legger vekt på å gi studentene trening i relevante fagområder som idéutvikling, historiefortelling, produksjons- og prosjektledelse, markedsinnsikt og redaksjons- og innspillingsledelse.

Undervisningsformen ved TV-skolen er prosjektorientert, og hvert semester inneholder én eller flere produksjonsøvelser. Studentene ved TV-ledelse vil i disse øvelsene arbeide sammen med studenter fra TV-skolens øvrige studieprogrammer.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Har du spørsmål om studiet?

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • produksjonsleder 
 • prosjektleder
 • kreativ produsent

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Opptaksprøve:

Innen 20. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon

til TV-ledelse (209 534):

 • Fyldig CV som inneholder alt søker mener er relevant for opptak
 • Relevante attester
 • 1-2 siders skriftlig presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 Youtube-standard), hvor du beskriver din bakgrunn, din motivasjon for å søke og hvorfor du egner deg til studiet. Hvilke faglige interesser og ambisjoner du har, og hvilke forventninger du har til studiet må fremgå av presentasjonen.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • Har bred kunnskap om TV-mediets egenart og dets funksjoner i samfunnet, samt marked, publikum, målgrupper og formater
 • Har bred kunnskap om audiovisuell historiefortelling og kjenner til ulike programformer og sjangre i profesjonell medieproduksjon
 • Har bred kunnskap om kreative prosesser og kjenner til ulike metoder for utvikling og kvalitetssikring av innhold for audiovisuelle produksjoner
 • Har kunnskap om produksjonsplanlegging, prosjektstyring og de ulike fasene i  audiovisuelle produksjoner
 • Har kunnskaper og begreper om organisasjonskulturer, arbeidsformer, gruppedynamikk og prosjektledelsesmetodikk i profesjonell medieproduksjon
 • Har kjennskap til finansiering, rettighetstematikk og ansvarsforhold knyttet til TV-produksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verktøy, arbeidsmetoder og faglige problemstillinger i lederfunksjoner for TV-produksjon
 • Har kunnskap om planleggingsverktøy og prinsipper for planlegging og publisering av audiovisuelle produksjoner av ulik art og omfang
 • Kjenner til kvalitative forskningsmetoder og har kunnskap om rapport- og refleksjonsskriving

Ferdigheter  

Kandidaten 

 • Kan vurdere og evaluere audiovisuelle historier ut fra ulike kvalitetskriterier, holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser i norsk og internasjonal TV og anvende dette i eget arbeid
 • Kan anvende faglige kunnskaper til å kartlegge målgrupper og brukerbehov for audiovisuelle produksjoner, og benytte seg av dette til å utvikle, pitche og publisere egne prosjekter
 • Kan identifisere historiefortellere og sette sammen hensiktsmessige kreative konstellasjoner ut fra prosjektets art og omfang, samt lede team i kreative prosesser
 • Kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge audiovisuell programproduksjon i ulike sjangre og av forskjellig omfang, samt identifisere utfordringer i ulike prosjektfaser og planlegge for å unngå disse
 • Kan anvende sine kunnskaper om rettighetstematikk og ansvarsforhold i arbeidet med egne prosjekter
 • Kan utøve budsjettstyring og kostnadskontroll i audiovisuelle produksjoner
 • Kan vurdere økonomiske omkostninger og budsjettstørrelse med utgangspunkt i en prosjektidé
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre et akademisk arbeid basert på kvalitative forskningsmetoder

 

Generell kompetanse  

Kandidaten 

 • Har forutsetninger for å etablere seg som en dyktig, aktiv og reflektert fagperson
 • Kan starte og drive en mindre næringsvirksomhet
 • Kan dele faglig funderte synspunkt med profesjonelle bransjeaktører
 • Kan presentere prosjektideer for potensielle interessenter
 • Kan lede personal av ulik organisering og omfang
 • Kan evaluere medieprodukter og arbeidsprosesser ut fra hensikten med produksjonen
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde   

Utenlandsopphold

Studieprogrammene ved TV-skolen er i hovedsak orientert rundt praktiske prosjekter (produksjoner), og derfor er det ikke anledning til utveksling ved internasjonale utdanningsinstitusjoner. Derimot kan du gjennomføre praksis hos en utenlandsk bransjeaktør i 4.semester.

Som student ved høgskolen vil du få mulighet å søke på Erasmus+ stipend for å ta et praksisopphold (internship) ved arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Les mer om Erasmus+ stipend her.

Praksis

Praksis gjennomføres mot slutten av fjerde semester, og er av 6-8 ukers varighet. Det er utarbeidet en egen emnebeskrivelse for praksisperioden. Studenter har normalt praksis hos produksjonsselskaper, kanaler og mediehus. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg et praksissted, men TV-skolen v/faglærer eller undervisningsleder skal godkjenne praksisoppholdet før avtale inngås.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Videre studiemuligheter

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift
Hvordan søker jeg TV-skolen?

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Å søke seg til TV-skolen er en litt annen prosess enn å søke seg til andre studier som Høgskolen Innlandet tilbyr. På TV-skolen er vi opptatt av at de riktige menneskene kommer inn, så her får du en liten gjennomgang av hvordan du gjør det, og hva som er viktig i søknadsprosessen.

Bilde av studio da artisten Dagny hadde innspilling.

Hvorfor søke TV-skolen

Har du tenkt eller vurdert å søke TV-skolen? I dette innlegget forteller jeg om mine tanker før jeg søkte, og hva jeg tenker om det nå som jeg snart har fullført mine studier. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema