• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Se utlyste stillinger *
* - for noen søkere
 • Film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nett
 • En forskerutdanning med basis i en humanistisk forskningstradisjon
 • Mediefaglige tradisjoner og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter

Om utdanningen

Fra høsten 2015 tilbys et nytt ph.d.-program for kandidater med forskningsprosjekter knyttet opp mot audiovisuelle medier.

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet.

Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene. Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier samarbeider dessuten med ph.d.-programmet i estetiske fag ved Det humanistiske fakultet, NTNU.

Programmet tilbyr en forskerutdanning med basis i en humanistisk forskningstradisjon, men inkluderer også, i tråd med mediefaglige tradisjoner, samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter både når det gjelder teori og metode. Det samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.

Programmets kjerneområder omfatter de audiovisuelle medienes:

 • estetiske virkemidler og deres innvirkning på meningsproduksjon og fortolkning
 • representasjonsformer, identitetskonstruksjoner og virkelighetsoppfatninger
 • aktører, institusjoner og virksomheter i et historisk perspektiv
 • produksjonsrutiner
 • anvendelse innen undervisning og i forskningsformidling

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 års arbeid. Opplæringsdelen er delvis lagt til NTNU og delvis til Høgskolen i innlandet.

En ph.d.-grad innenfor studier av audiovisuelle medier gjør deg kvalifisert for forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høgskolesystemet innenfor fagdisiplinene medievitenskap, filmvitenskap eller spillstudier, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor offentlig forvaltning, i kultursektoren og i de kreative industriene.

Informasjon om søknad og opptak

__________________________

Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU

__________________________

Administrativ koordinator

Rådgiver Mona Ødegaard, tlf,: 61 28 74 95, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Rådgiver Gro Lurås, tlf.: 73 59 66 89, HF fakultetsadministrasjon, NTNU (permisjon)


Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering

Lurer du på noe?

Roel Puijk (Foto: Gro Vasbotten/INN)

Roel Puijk

Professor

Mona Ødegaard

Rådgiver

Du kan også være interessert i: