Language: NOR | ENG

Ph.d. i audiovisuelle medier

  • Varighet: 3 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Ønsker du å forske på film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nett? Med basis i en humanistisk forskningstradisjon, kan denne ph.d være perfekt for deg.

Om forskerutdanningen

Vi tilbyr et ph.d.-program for kandidater med forskningsprosjekter knyttet opp mot audiovisuelle medier.

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet.

Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene. Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier samarbeider dessuten med  ph.d.-programmet i estetiske fag ved Det humanistiske fakultet, NTNU.

Programmet tilbyr en forskerutdanning med basis i en humanistisk forskningstradisjon, men inkluderer også, i tråd med mediefaglige tradisjoner, samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter både når det gjelder teori og metode. Det samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.

Programmets kjerneområder omfatter de audiovisuelle medienes:

  • estetiske virkemidler og deres innvirkning på meningsproduksjon og fortolkning
  • representasjonsformer, identitetskonstruksjoner og virkelighetsoppfatninger
  • aktører, institusjoner og virksomheter i et historisk perspektiv
  • produksjonsrutiner
  • anvendelse innen undervisning og i forskningsformidling

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 års arbeid. Opplæringsdelen er delvis lagt til NTNU og delvis til Høgskolen i innlandet.

En ph.d.-grad innenfor studier av audiovisuelle medier gjør deg kvalifisert for forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høgskolesystemet innenfor fagdisiplinene medievitenskap, filmvitenskap eller spillstudier, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor offentlig forvaltning, i kultursektoren og i de kreative industriene.

Informasjon om søknad og opptak


Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Høgskolen i Innlandet

Professor Eva Bakøy, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU


Ph.d.-stipendiater Audiovisuelle medier

Tillitsvalgt: Tone Føreland

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Vil du hjelpe oss å bli bedre?