Language: NOR | ENG

Ph.d. i audiovisuelle medier

  • Varighet: 3 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Vi tilbyr et ph.d.-program for kandidater med forskningsprosjekter knyttet opp mot audiovisuelle medier.

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet.

Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene. Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier samarbeider dessuten med  ph.d.-programmet i estetiske fag ved Det humanistiske fakultet, NTNU.

Programmet tilbyr en forskerutdanning med basis i en humanistisk forskningstradisjon, men inkluderer også, i tråd med mediefaglige tradisjoner, samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter både når det gjelder teori og metode. Det samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.

Programmets kjerneområder omfatter de audiovisuelle medienes:

  • estetiske virkemidler og deres innvirkning på meningsproduksjon og fortolkning
  • representasjonsformer, identitetskonstruksjoner og virkelighetsoppfatninger
  • aktører, institusjoner og virksomheter i et historisk perspektiv
  • produksjonsrutiner
  • anvendelse innen undervisning og i forskningsformidling

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 års arbeid. Opplæringsdelen er delvis lagt til NTNU og delvis til Høgskolen i innlandet.

En ph.d.-grad innenfor studier av audiovisuelle medier gjør deg kvalifisert for forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høgskolesystemet innenfor fagdisiplinene medievitenskap, filmvitenskap eller spillstudier, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor offentlig forvaltning, i kultursektoren og i de kreative industriene.

Informasjon om søknad og opptak


Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Høgskolen i Innlandet

Professor Eva Bakøy, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU


Ph.d.-stipendiater Audiovisuelle medier

Tillitsvalgt: Tone Føreland

Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering