Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier

Smilende studenter som sitter å jobber på pcen

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Lillehammer og Rena.

Det er ca. 30 ansatte og 900 studenter knyttet til instituttet.

Instituttlederen heter Anstein Gregersen.

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier tilbyr Bachelor i rettsvitenskapBachelor i internasjonale studier med historieÅrsstudium i internasjonale studier med historie og Examen Philosophicum, Examen facultatum samt emner innen etikk og vitenskapsteori på bachelor -, master - og ph.d.-nivå.

I tillegg tilbyr instituttet studium i helserett, arbeidsrett og andre rettsvitenskapelige emner.

Instituttet er lokalisert på både Lillehammer og Rena. Undervisningen innen instituttets bachelorstudier foregår på Lillehammer. 

Det er ca. 30 ansatte og 900 studenter ved instituttet.