Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Lillehammer og Rena, og har 30 ansatte.

Instituttlederen heter Arnestein Gregersen.

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier tilbyr Bachelor i rettsvitenskapBachelor i internasjonale studier med historieÅrsstudium i internasjonale studier med historie og Examen Philosophicum, Examen facultatum samt emner innen etikk og vitenskapsteori på bachelor -, master - og ph.d.-nivå.

I tillegg tilbyr instituttet studium i helserett, arbeidsrett og andre rettsvitenskapelige emner.

Instituttet er lokalisert på både Lillehammer og Rena. Undervisningen innen instituttets bachelorstudier foregår på Lillehammer. 

Det er ca. 30 ansatte og 900 studenter ved instituttet.