Årsstudium i internasjonale studier

Studiet gir deg kunnskap om internasjonale og globale forhold, og vil lære deg å reflektere kritisk, analysere og belyse viktige spørsmål.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Årsstudiet gir deg innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Studiet gir deg innsikt i sentrale internasjonale forhold gjennom en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Det setter deg i stand til å forstå, analysere og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra fremveksten av moderne stater og helt til vår egen samtid.

Du møter teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål, som for eksempel:

  • Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden?
  • Hva er årsakene til krig og konflikt?
  • Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid?

Du får en grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon, samt vitenskapsteori. Studiet går igjennom viktige hendelser og prosesser knyttet til global historie, ulike teorier og begreper om internasjonal politikk og internasjonale institusjoner fra statsvitenskapen, samt klassiste temaer fra politisk teori som autoritet og makt, demokrati og sosiale rettigheter.

Ett av emnene undervises på engelsk for å gi deg trening i å forholde deg til et internasjonalt arbeidsspråk.

Jobbmuligheter

Arbeidslivet trenger unge mennesker med analytiske evner, både med hensyn til å bruke eksisterende kunnskap og til å sette seg raskt inn i nye saksfelt.

Årsstudiet i internasjonale studier gir deg grunnleggende kunnskaper og analytiske redskaper til å analysere dagens verden og å forstå historiske linjer som kan forklare internasjonale vilkår og hendelser. 

Studiet er relevant for deg som vil inn i yrkeslivet eller ønske å bygge yrkeskompetansen videre. Sammen med annen høyere utdanning, som for eksempel bachelor i internasjonale studier, kan veien videre være en karriere innen offentlige eller i private organisasjoner, nasjonalt eller internasjonalt. Du kan også rette deg mot mediebransjen, som journalist, eller sikte seg inn mot arbeid i høyere utdanning og forskning.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Med Årsstudium i internasjonale studier kan du bygge videre på bachelor i internasjonale studier. En bachelor i internasjonale studier er et godt utgangspunkt for flere ulike studier på mastergradsnivå, både i Norge og utenlands.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04. Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Øyvind Kalnes
Studieprogramansvarlig

Bilde av Hanne Sofie Stolinski
Studieveileder