Bachelor i rettsvitenskap

Ønsker du å få kunnskap om sentrale deler av rettssystemet? Bachelor i rettsvitenskap gir deg innsikt i juridisk metode og rettsanvendelse, og kvalifiserer deg til videre masterstudier.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om rettssystemet, både privat og offentlig rett. I studiet vil du lære å ta stilling til praktiske og teoretiske juridiske problemstillinger, på bakgrunn av etablert juridisk metode. Du vil få kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, herunder menneskerettigheter, samt norske og internasjonale institusjoner.

Behovet for juridisk kompetanse er økende på flere områder og med en bachelor i rettsvitenskap lærer du å anvende lover og regler som styrer vår hverdag. Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal du ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør deg i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet, samt det å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i rettsvitenskap kan du jobbe innen privat og offentlig sektor. Du vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder:

 • Kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning:
  Plan- og bygningsetaten, skatteetaten, helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen, politiet og NAV.
 • Privat næringsvirksomhet:
  Reiseliv, handel og industri, bank og forsikring. 
 • Organisasjonslivet:
  Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt ulike rettighetsorganisasjoner.

Du vil kunne jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team, for eksempel med juridisk saksbehandling og analyse, kontraktsutforming, administrasjon og ledelse, forhandlinger og rådgiving.

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger i helseforetak, hos fylkesmannen, ligningskontor, NAV, stillinger i kommunal forvaltning og administrative stillinger på høgskolen.

Etter endt bachelorgrad kan du søke deg videre til masterstudier i rettsvitenskap og oppnå en fullverdig juristutdannelse. Som jurist kan man etter hvert også blant annet bli advokat og dommer.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Godkjenning av høyere utdanning

Søkere med årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert tidligere beståtte emner godkjent som første året av bachelorgraden. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. 

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 53,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 49,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Du har en unik mulighet til å reise på utveksling 3. studieår, hvor utvekslingsstedene er nøye utvalgt med tanke på kvalitet og fagtilbud.

Et utvekslingsopphold vil gi deg internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Du får mulighet til å ta fordypning i fag som ikke eksisterer i fagporteføljen ved Høgskolen i Innlandet, og ikke minst mulighet til å lære andre språk og kulturer, også i en faglig sammenheng.

Som en del av utvekslingsopplegget vil også studenter fra andre land komme til Høgskolen i Innlandet for å ta deler av sin grad her. Emneporteføljen på høstsemesteret 3. studieår legger til rette for innreisende studenter med valgemner på engelsk.

Studentene eksponeres for øvrig for internasjonale dimensjoner og problemstillinger i undervisningen og i pensumlitteraturen.

Videre utdanningsmuligheter

Med en bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer du til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, hvor studenter fra Høgskolen i Innlandet kan konkurrere om plasser på en kvote som settes av for kandidater bachelorstudiet hos oss. For å kunne konkurrere om opptaket i Bergen, må du som søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Du vil også kunne søke deg inn på masterutdanningen i Oslo, samt på ordinært opptak til masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i tilfelle søke Samordna opptak på femårig master i rettsvitenskap, og deretter søke fritak fra de emnene du har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Fakultetene har gitt forhåndsgodkjennelser som angitt nedenfor:

 • En bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet avlagt fra og med våren 2025 er forhåndsgodkjent som inntil 1, 2 og 3.studieår, i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Graden må inneholde emnene dynamisk formuerett og selskapsrett. Examen philosophicum og examen facultatum må også være bestått.
 • En bachelorgrad i rettsvitenskap godskrives som 1., 2. og 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer også til opptak til master i offentlig ledelse og styring hos oss.

Les hva studentene våre mener

 • Skiskytter Filip Fjeld Andersen på standplass.
  Brukte studiene til hjelp i tung periode 11. nov. 2021 10:20

  Skader og sykdom preget i en periode idrettskarrieren til Filip Fjeld Andersen. Da var studiene et kjærkomment avbrekk. Nå er målet å etablere seg i verdenscupen og fullføre bachelorgraden.

 • Portrettfoto Maren Ødegaard.
  Fra bachelor i rettsvitenskap til fast jobb 26. apr. 2022 10:39

  Om kort tid har jeg fullført studiene mine ved Høgskolen i Innlandet, og jeg har vært så heldig å få relevant jobb. Hvordan har veien dit vært?

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hanne Sofie Stolinski
Studieveileder

Bilde av Marion Hirst
Studieprogramansvarlig