Bachelor i rettsvitenskap

Ønsker du å få kunnskap om sentrale deler av rettssystemet? Bachelor i rettsvitenskap gir deg innsikt i juridisk metode og rettsanvendelse, og kvalifiserer deg til videre masterstudier

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
To mannlige studenter leser og peker i en bok. Begge har mørkt hår og mørkeblå klær. begge har øynene rettet ned i boka.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om rettssystemet, både privat og offentlig rett. I studiet vil du lære å ta stilling til praktiske og teoretiske juridiske problemstillinger, på bakgrunn av etablert juridisk metode. Du vil få kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, herunder menneskerettigheter, samt norske og internasjonale institusjoner.

Behovet for juridisk kompetanse er økende på flere områder og med en Bachelor i rettsvitenskap lærer du å anvende lover og regler som styrer vår hverdag. Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal du ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør deg i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet, samt det å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i rettsvitenskap kan du jobbe innen privat og offentlig sektor. Du vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder:

 • Kommunal og statlig forvaltning
  Plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV
 • Privat næringsvirksomhet og innen organisasjonslivet
  Reiseliv, handel og industri, bank og forsikring 

Du får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger i helseforetak, hos fylkesmannen, ligningskontor, NAV, stillinger i kommunal forvaltning og administrative stillinger på høgskolen.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Innpass av høyere utdanning

Søkere med Årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. 

Følgende årsstudier fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i rettsvitenskap:

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Bergen

Øvrige studier og emner vurderes ut fra en faglig vurdering.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Videre utdanningsmuligheter

Med en Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer du til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, hvor studenter fra Høgskolen i Innlandet kan konkurrere om plasser på en kvote som settes av for kandidater fra Bachelor i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet. For å kunne konkurrere om opptaket i Bergen, må du som søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Du vil også kunne søke deg inn på masterutdanningen i Oslo, samt på ordinært opptak til masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i tilfelle søke Samordna opptak på femårig master i rettsvitenskap, og deretter søke fritak fra de emnene du har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Fakultetene har gitt forhåndsgodkjennelser som angitt nedenfor:

 • Bachelorgrad i rettsvitenskap godskrives som 1., 2. og 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • Enkeltemner i bachelorgraden i rettsvitenskap er forhåndsgodkjent ved Det juridiske fakultet i Oslo. Det juridiske fakultet i Oslo vurderer for tiden innpasningsmuligheten for bachelorgraden i sin helhet, eventuelt med krav om tilleggsemner. 

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer også til opptak til Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer eller Rena.

Les hva studentene våre mener

 • Mann som spiller kjelkehockey. - Det er mulig å ha et fint liv i rullestol 16. juni 2021 14:00

  En fallulykke i 2001 gjorde Torstein lam fra livet og ned. Nå jobber den tidligere rettsvitenskapsstudenten med å hjelpe andre.

 • Mann i dress foran bygning. - Jeg hadde mine beste år i Lillehammer 16. juni 2021 13:38

  Haroon Malik tok bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Det la grunnlaget for en karriere som senere sikret han jobb i et av Norges største advokatfirmaer, Deloitte Advokatfirma.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Error: https://www.inn.no/finn-en-ansatt/hanne-stolinski.html?vrtx=vcf does not exist

{{name}}
Studieprogramansvarlig