Helserett

Helserett er et videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasient og brukerrettighetsperspektiv. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettens område, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

Tema 1: Forvaltning og metode
Tema 2: Helsepersonellrett
Tema 3: Pasienter og brukeres rettsstilling

Jobbmuligheter

Studiet er tilegnet deg som arbeider på ulike områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Du vil blant annet få kunnskap om helsepersonelloven, rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten, helsevesenets organisering og regulering, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven, personvern, helse- og omsorgstjenesteloven, samt de mest sentrale bestemmelsene i pasient og brukerrettighetsloven.

Praktisk informasjon

Studiet er lagt opp som et kombinert studium med fire undervisningssamlinger på studiested Lillehammer. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling. Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med gruppearbeid.

Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell skoleeksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Samlingsdatoer (Foreløpige datoer)

 • Samling 1 - Forvaltning og metode
  Ons 8. - fre 10. september                                          
 • Samling 2 – Helsepersonellrett
  Ons 10. - fre 12. november                       
 • Samling 3 – Pasienters rettsstilling
  Ons 9. - fre 11. februar                           
 • Samling 4 – Helserett oppsummering
  Tor 21. - fre 22. april   

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hanne Sofie Stolinski
Studieveileder

Bilde av Marion Hirst
Studieprogramansvarlig