Søk med realkompetanse

Viss du ikkje fyller krava til generell studiekompetanse, men fyller 25 år eller meir det året du søker om opptak, og kan dokumentere minst 5 års relevant praksis kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Her finn du meir informasjon om kva du må til for å søke på bakgrunn av realkompetanse

Spesielle krav

Til dei utdanningane som har spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse, herunder fagkrav og krav om opptaksprøver, gjeld det at søkarar på realkompetanse òg må oppfylla desse krava.

Du kan ikkje bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse viss du søker på studiar som har krav om eit visst tal på skulepoeng.

Viss du søker studiar som har eit bestemt krav om karakter i eit fag, så må du ha den karakteren som blir kravt (døme: du kan ikkje få opptak på grunnlag av realkompetanse til lærarutdanningar.)

Studiespesifikke kriterier

Studiar kan ha krav om spesielle fag frå VGS som må vera bestått sjølv om du søker på bakgrunn av realkompetanse. Sjå ditt studie i listen nedenfor.

Krava kan bli endra for opptaket til 2023. 

Studiespesifikke krav

Agronomi, bachelor

Relevant praksis:

- Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Animasjon og digital kunst, bachelor

Relevant praksis:

Utøvende praksis innen:

- kunst/kunstforming

- Produksjons innen skulptur, lerret, tekst, bilde, lyd, dataapplikasjon, dataanimasjon med mer

Absolutt krav:

Opptaksprøve

Barnehagelærer, bachelor

 Relevant praksis:

 - Oppvekst- og utdanningssektoren                                          

Barnevern, bachelor

Relevant praksis:

- Helse-, omsorg- eller sosialsektoren

- Oppvekst- og utdanningssektoren                                          

Bedriftsøkonomi, årsstudium

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

 - Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

Beredskap og krisehåndtering, bachelor

Relevant praksis:

- Forsvaret, politi, sivilforsvaret, tollvesen, fengselsvesen, beredskapsarbeid i kommuner o.l.

- Humanitære organisasjoner

- Private sikkerhetstjenester

Absolutt krav:

 - Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Bioingeniørfag, bachelor

Relevant praksis:

 - Laboratoriearbeid innen kjemi eller bioteknologi     

Absolutt krav:

Bestått matematikk på nivå med R1 eller S1+S2, og i tillegg bestått ett av følgende på nivå med programfag Biologi 1 eller Fysikk 1 eller Kjemi 1.

Bærekraftsøkonomi, bachelor

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Eiendomsmegling, bachelor

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:  

- Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

- Engelsk på nivå med videregående skole (84 timer)

 

Engelsk, årsstudium

Relevant praksis:

- Språkopplæring i engelsk

- Informasjon og kommunikasjon

Absolutt krav:

 Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

Folkehelse, bachelor

Relevant praksis:

 - Oppvekst- og utdanningssektoren

- Helse-, omsorg- eller sosialsektoren

- Arbeid innen idrett/friluftsliv

Absolutt krav:

 Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

Idrett - spesialisering i trenerrollen, bachelor

Relevant praksis:

- Arbeid med idrett

- Trener for barn, unge eller toppidrettsutøvere

- Tillits- eller lederverv i idretten

- Oppvekst- og utdanningssektoren

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

Idrett, bachelor og årsstudium

Relevant praksis:

- Arbeid med idrett

- Trener for barn, unge eller toppidrettsutøvere

- Tillits- eller lederverv i idretten

- Oppvekst- og utdanningssektoren

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

Internasjonale studier, bachelor og årsstudium

Relevant praksis:

- Arbeid i offentlige og private bedrifter og/eller humanitære organisasjoner

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Jakt og fiske, årsstudium

Relevant praksis:

 - Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Jordbruk, årsstudium

Relevant praksis:

 - Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Kommunikasjonsrådgiver, årsstudium

Relevant praksis:

 - Arbeid i offentlig og private bedrifter

- Arbeid i medie-/informasjonsbedrift, eller andre selvstengide informasjonsoppgaver

                                            

Krisehåndtering, årsstudium

Relevant praksis:

 - Forsvaret, politi, sivilforsvaret, tollvesen, fengselsvesen, beredskapsarbeid i kommuner o.l.

- Humanitære organisasjoner

- Private sikkerhetstjenester

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Kulturprosjektledelse, årsstudium

Relevant praksis:

- Arbeid innenfor kultursektoren

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

Kunnskapsledelse, 30 sp.

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Landbruksteknikk, bachelor

Relevant praksis:

 - Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Ledelse og organisasjonsutvikling, bachelor, Ledelse og digitalisering, bachelor   

Relevant praksis:

- Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Mat, ernæring og helse, årsstudium

Relevant praksis:

 - Storkjøkken, kantine, matforretning

- Næringsmiddelindustri. Oppvekst- og utdanningssektoren

- Helse- og omsorgsektoren

                                            

Music business - management og production, bachelor

Relevant praksis:

 - Musikkbransjen

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Administrasjon og merkantilt arbeid

- Regnskap

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Musikk, årsstudium

Relevant praksis:

- Utøvende musiker

- Musikkinstitusjoner

- Musikk knyttet til oppvekst- og utdanningssektoren                                          

Naturoppsyn, 7,5 sp.

  Relevant praksis:           

- Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø.

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø            

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Norsk, årsstudium

Relevant praksis:

 - Språkopplæring i norsk.

- Informasjon og kommunikasjon

                                            

Offentlig ledelse og styring, årsstudium

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

                                            

Organisasjon og ledelse, bachelor og årsstudium

Relevant praksis:

- Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående (84 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Pedagogikk, bachelor, årsstudium og fleksibel, spesialpedagogikk, bachelor

Relevant praksis:

 - Helse-, omsorg-, eller sosialsektoren

- Oppvekst- og utdanningssektoren

- Informasjon, kommunikasjon

- Administrasjon og ledelse i pedagogiske virksomheter

                                            

Personalutvikling og ledelse 1, 30 sp.

Relevant praksis:

- Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

                                            

Prosjektledelse, 7,5 sp.

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Prosjektarbeid

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

                                            

Psykologi, bachelor

Relevant praksis:

 - Helse-, omsorg-, eller sosialsektoren (søker må ha arbeidet med brukergrupper/klienter som er relevant for utdanningen)

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

 

Regnskapsførerfag, bachelor

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Reiselivsstudier, bachelor og årsstudium

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Rettsvitenskap, bachelor

Relevant praksis:

 - Arbeid innen justissektoren

- Saksbehandler i det offentlige

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med generell studiekompetanse (140 årstimer eller tilsvarende)

Risiko sårbarhet og beredskap, 30 sp.

Relevant praksis:

- Forsvaret, politi, sivilforsvaret, tollvesen, fengselsvesen, beredskapsarbeid i kommuner o.l.

- Humanitære organisasjoner.

- Private sikkerhetstjenester

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Samfunnsfag, årsstudium

Relevant praksis:

 - Arbeid i offentlige og private bedrifter, og/eller humanitære organisasjoner

                                            

Serviceledelse og markedsføring, bachelor

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Medie-/informasjon

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Skogbruk, bachelor

Relevant praksis:

 - Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)                                            

Sosialt arbeid, bachelor

Relevant praksis:

 - Helse-, omsorg-, eller sosialsektoren

                                            

Spillteknologi og simulering, bachelor

Relevant praksis:

 Utøvende praksis innen:

- Kunst/kunstforming

- Produksjons innen skulptur, lerret, tekst, bilde, lyd, dataapplikasjon, dataanimasjon med mer

Absolutt krav:

Matematikk R1 eller matematikk S1 og S2

 

Sport Management, bachelor

Relevant praksis:

- Idrettsadministrasjon

- Ledelsesfunksjoner innen idrett

- Medie-/informasjons-/reiselivsbedrifter

- Ideelle eller frivillige organisasjoner

                                            

Sykepleie, bachelor

Relevant praksis:

 - Helse-, omsorg- eller sosialsektoren

Absolutt krav:

Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i studiekompetanse-norsk (393 årstimer)

Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i studiekompetanse- matematikk (224 årstimer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Tannpleie, bachelor

Relevant praksis:

 - Helse-, omsorg- eller sosialsektoren

- Næringsmiddelindustri

- Hygienearbeid, laboratorium, klinikk, apotek o.l.

                                            

TV-fagene, bachelor

Relevant praksis:

 - TV, film, media

Absolutt krav:

Opptaksprøve

 

 

Utmarksforvaltning, bachelor

Relevant praksis:

- Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Vernepleier, bachelor (heltid og deltid)

Relevant praksis:

 - Helse-, omsorg-, eller sosialsektoren

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Økologisk landbruk, årsstudium

Relevant praksis:

  - Forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

- Praktisk arbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett

- Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø

Absolutt krav:

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

Økonomi og administrasjon, bachelor og årsstudium

Relevant praksis:

 - Administrasjon

- Regnskap

- Forvaltning

- Selvstendig næringsdrivende eller lederstilling

- Personalarbeid, HR, ideelle eller frivillige organisasjoner

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med generell studiekompetanse (224 årstimer eller tilsvarende)

Engelsk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

 

Praksis og utdanning

Du må dokumentere minimum 5 års løna, relevant praksis (omregna til heiltid). Inntil 2 av desse åra kan dekkast av relevant utdanning på nivå med vidaregåande skule, fagbrev (herunder lærlingtid) eller relevante linjer på folkehøgskule. Allmennfag/studiespesialisering blir alltid rekna som relevant. Inntil 1 år desse åra av kan dekkast av enten omsorg for eigne barn, førstegongsteneste eller relevant frivillig arbeid.

Alle arbeidsattestar må innehalde stillingsprosent/timetal og dessutan varigskap. Arbeidsavtalar/-kontraktar er ikkje godkjent dokumentasjon.

Last opp all dokumentasjon på relevant praksis og utdanning som du synes er relevant for søknaden din.

Gi filene namn som er meningsbærende så langt det lèt seg gjera, og unngå å laste opp duplikat av same dokument. Du finn oversikt over dokumentasjon som ligg på søknaden din frå før under "dokumenta mine", og  det er ikkje vits å lasta opp same dokumentet på nytt viss det allereie ligg inne i søknaden din.

Fristar

Frist for å søka på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars. Du må huske å krysse av for "realkompetanse" i nettsøknaden din. Opplastingsfrist er 20. mars.

Vi gjer merksam på at vi ikkje behandlar realkompetansesøknader mottatt etter søknadsfrist 1.mars. Dette gjeld òg søknader til ledige studieplassar.

Regelverk

Her kan du lese meir om regelverket vårt

Søkarar frå utanfor Norden

Har du morsmål eller utdanning frå land utanfor Norden, må du dokumentera norsk- og engelskkunnskapar tilsvarande kravet til generell studiekompetanse. Norskkravet gjeld ikkje for engelskspråklege studiar.

 

Sist endra 24. aug. 2022 12:27