English version of this page

Semesteravgift

Det kan ta inntil 5 virkedager fra en faktura betales i nettbank til innbetalingen er registrert i våre systemer. Høgskolen innhenter betalingsopplysninger fra vår bank hver virkedag. 

Satser for semesteravgiften

For studieåret 2022/2023 er semesteravgiften på 807,- per semester for alle studenter og fordeles slik:

Semesteravgift: 560,-
IKT-avgift: 39,-
Kopinor: 168,-
SAIH/Namibia: 40,-

 

Støtte til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond ( SAIH) for høstsemesteret og støtte til Namibiaforeningen for vårsemesteret er begge frivillige bidrag og kan trekkes fra fakturaen ved betaling.

Hvorfor betale semesteravgift?

Betalt semesteravgift og semesterregistrering er en forutsetning for å:

 • bli registrert som aktiv student
 • få lån fra Statens lånekasse
 • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (blant annet Studentweb og Canvas)
 • få gå opp til eksamen og/eller ta eksamen på nytt
 • få gyldig studentbevis 
 • ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer 
 • få tilgang til samskipnadens velferdstjenester
 • utskrift/kopiere på høgskolens kopimaskiner
 • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek utenom betjent åpningstid

Hvor lenge er semesteravgiften gyldig?

Betalt semesteravgift vil være gyldig til og med 15. september for vårsemesteret og til og med 15. februar for høstsemesteret. Det vil si at dersom du skal avlegge en avsluttende eksamen innen disse datoene, trenger du ikke betale semesteravgift for det kommende semesteret. Semesteravgift vil også være fritatt for PhD-studenter og innreisende utvekslingsstudenter.

Søknad om refusjon av betalt semesteravgift

Frist for søknad om refusjon av betalte avgifter:

 • for høstsemesteret: 1. september
 • for vårsemesteret: 1. februar

Søknad sendes på e-post til giro@inn.no

Dersom du har betalt for mye inn til Høgskolen i Innlandet, vil du automatisk få refundert overskytende beløp til den kontoen det ble betalt fra.

Dersom du ikke trakk fra frivillig beløp til SAIH på fakturaen, men betalte denne avgiften og i etterkant ønsker refusjon for denne, må du søke refusjon direkte fra SAIH

Betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole/universitet?

Dersom du har betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole eller universitet, kan du sende dokumentasjon på dette til høgskolen. Høgskolen vil da frafalle selve semesteravgiften til Studentsamskipnaden, men du må likevel påregne å betale Kopinor- og IKT-avgift for ditt studie ved Høgskolen i Innlandet.

Dokumentasjon kan være skjermdump fra Studentweb eller Studentbevisappen som viser at du er aktiv student og har betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole eller universitet i det aktuelle semesteret.

Henvendelse med dokumentasjon sendes på e-post til giro@inn.no

Se også Lov om Studentsamskipnader §10 Semesteravgift.

Kvittering for innbetalt semesteravgift

Det vil være mulig å hente ut en kopi av faktura for inneværende semester i Studentweb. Dersom det er ønskelig med dokumentasjon av innbetalte avgifter fra foregående semestre, ber vi om at du henter ut betalingsopplysninger fra din nettbank. Du må da finne den aktuelle betalingen i din nettbank, trykke for kvittering og slik kunne hente ut en pdf av den aktuelle betalingen med alle fakturaopplysninger.

Sist endret 17. aug. 2022 11:01