Bachelor i sykepleie - Kongsvinger

Vil du lære å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper? Etter fullført studium er du sikret et allsidig yrke med tilgang til et stort jobbmarked. 

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. 

Utdanningen har en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Forelesningene vil i hovedsak gjennomføres som videooverføring fra studiested Elverum til studiested Kongsvinger. Det er ansatt egne lærere i regionen.

Jobbmuligheter

Du blir etter fullført utdanning autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter, holdninger, skikkethet og respekt for mennesker. Du har som sykepleier tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både i og utenfor institusjoner, i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. 

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere  gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 47,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,9
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre minimum 50 uker med varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. Det er totalt fem praksisperioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes i øvingsavdelingen til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier. 

Det er høgskolen som fordeler praksisplasser og disponerer praksisplasser i tidligere Hedmark fylke. I praksisstudier påregnes gjennomsnittlig tilstedeværelse til minimum 30 timer/uke, og det kreves minst 90 prosent oppmøte. Det må påregnes utgifter i forbindelse med praksisstudier. 

Deler av praksisstudiet kan gjennomføres i utlandet som et utvekslingsopphold.

Mer informasjon om praksis

Vil du lese mer om hvordan det er å være student i praksis? Les bloggen Givepraksis her.

Utveksling

Som sykepleiestudent hos oss får du muligheten til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere internasjonalt. I fjerde semester kan du gjennomføre praksis i Namibia eller ta del i et folkehelseprosjekt i Indonesia.

Du kan også gjennomføre 4. eller 5. semester ved Augustana University i USA.

Er du interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å gjennomføre deler av praksisstudiene i Norden.

Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, samtidig som du får annet faglig perspektiv inn i din sykepleieutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon. 

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført studium kan du spesialisere deg, blant annet innen eldreomsorg, kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, administrasjon og ledelse, helsesykepleier, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Innlandet. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Line Hov
Studieveileder

Bilde av Marie Hornslien
Studieprogramansvarlig