English version of this page

Søknad og opptak

Informasjon til deg som er i en søknadsprosess eller vurderer å søke på et studieprogram hos oss.

Kontakt Opptakskontoret

Epost: opptak@inn.no

Telefon: 624 30 004

Fra 1.februar til og med 31.august er telefontid mellom 10.00-14.00

Fra 1.september til og med 31.januar er telefontid mellom 12.00-14.00