English version of this page

Hvordan søker jeg?

Følgende steg gjelder for søknad om studieutveksling. For praksisutveksling finner du informasjon om prosedyrer og frister på vår nettside for praksis i utlandet. Kontakt internasjonalt kontor på ditt studiested dersom du har spørsmål om utveksling. 

Søknadsfrister:

15. februar for utreise i påfølgende høstsemester.

15. september for utreise i påfølgende vårsemester.

NB: Noen destinasjoner har avvikende søknadsfrister. Sjekk dette i vårt destinasjonssøk.

Utvekslingsstudent utenfor et tempel med blomstrende kirsebærtrær i Japan
Foto: Sarah Figenschou, Japan

Søknadsprosess

Steg 1: Sjekk dine muligheter

Sjekk dine utvekslingsmuligheter i vårt destinasjonssøk. Husk å:
  • Sjekke språkkrav og krav til karaktersnitt per institusjon.
  • Les deg opp på de ulike finansieringsordningene, blant annet mulighetene for Erasmus+ utveksling.
  • Kom innom/send epost til internasjonalt kontor på ditt studiested for mer informasjon og bestilling av veiledningstime.
Dersom du ikke kan reise på utveksling i løpet av graden, er det mulig å søke om praksis etter avlagt grad!

Steg 2: Søk om å få reise på utveksling

Fyll ut online søknadskjema for ditt studiested innen følgende søknadsfrist:
  • 15. februar for utreise i påfølgende høstsemester.
  • 15. september for utreise i påfølgende vårsemester.
NB: Noen destinasjoner/utvekslingsprogrammer har avvikende søknadsfrister.

Steg 3: Avvent svar på søknad

Internasjonalt kontor behandler søknaden og informerer deg om og hvor du har fått studieplass ca. to uker etter søknadsfristen. 
 
Dersom du har fått studieplass blir du innkalt til et møte om veien videre; søknad til skolen, bolig, finansiering (evt. Erasmus+), emner, forsikring og eventuelt oppholdstillatelse/visum.
 
Gå gjennom våre sjekklister og forbered deg til møtet med internasjonalt kontor.

Steg 4: Søk til institusjonen i utlandet

Internasjonal koordinator ved ditt studiested vil bistå med søknaden til institusjonen i utlandet.
 
Søknadsprosessen med nødvendige dokumenter til våre partnere varierer fra land til land og fra institusjon til institusjon. 

Steg 5: Forhåndsgodkjenning av emner

Når du har fått opptak ved institusjonen i utlandet, må studieprogramansvarlig (SPA) godkjenne at emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet vil innpasses i din grad etter endt opphold. Lever signert skjema til internasjonalt kontor ved ditt studiested. Skjemaet ligger også til grunn for finansiering fra Lånekassen. 

Erasmus+ studenter må signere og levere tilleggsdokumentene Grant Agreement og kontoopplysninger.

Endring av emner etter ankomst i utlandet

Dersom du bytter emner etter ankomst i utlandet, og ikke søker om godkjenning, kan vi ikke garantere at studiepoengene innpasses i din grad etter fullført utveksling.

Steg 6: Søk støtte fra Lånekassen

Når det følgende er gjort, kan du søke om ekstra støtte fra Lånekassen etter ca. 2 uker.
  1. Emnene du skal ta i utlandet er godkjent av studieveileder
  2. Learning Agreement/Forhåndsgodkjenning er levert til Internasjonalt kontor

Steg 7: Lever opplysningsskjema

Før avreise må alle utreisende studenter levere digitalt opplysningsskjema kriseberedskapsplan. Skjemaet krever informasjon vedrørende ditt planlagte opphold, kontaktinformasjon til pårørende, forsikring(er) med mer.
 
Hvis informasjonen du har oppgitt i opplysningsskjemaet endres er det ditt ansvar å informere internasjonal koordinator ved HINN om endringene.

Opplysningsskjema

Steg 8: Betal semesteravgift ved HINN

Studenter som reiser på utveksling må betale semesteravgift ved HINN for å beholde sin studentstatus.

Søknadsskjema