Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

En autorisert regnskapsfører har lov til å føre regnskap for bedrifter der hen selv ikke er ansatt. Du holder orden på økonomirapporteringen, årsregnskap og kan bistå med økonomisk rådgivning.

Studiested
Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
To kvinnelige studenter sitter ved et bord på et bibliotek. De har hver sin bok foran seg. Den ene peker ned i sin bok, mens den andre kikker dit det pekes. Kvinnen til venstre har langt, brunt hår og har blå dongeri skjorte. Hun har nordiske utseende. Kvinnen til høyre har lysegrå genser og har langt svart hår. Hun har asiatisk utseende.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomisk- administrative områder.

Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. 

De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og kan dele av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører.

Jobbmuligheter

Studiet er yrkesrettet. Du kan jobbe som regnskapsfører, i økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller controller. Etter endte studier, opparbeidet praksis og når alle krav er innfridd, kan du søke Finanstilsynet om å få autorisasjon som regnskapsfører. Du kan da starte egen virksomhet innen ditt autorisasjonsområde.

De fleste av våre studenter har fått jobb enten hos eksterne regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har begynt innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet.  Studentene kan dog integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i tredje semester med noe ekstra tilrettelegging.  En forutsetning for å kunne ta et slikt opphold er at studenten på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig