Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert

Bli regnskapsfører med en fleksibel bachelorutdanning på nett, hvor du kan tilpasse utdanningen til din hverdag. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid.

Studiested
Nettstudium
Studiet varer
3 - 6 år
Studieform
Heltid, Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomiske og administrative områder. Studiet er nettbasert, og du kan velge om du vil studere på heltid eller deltid. Nettstudiet er lagt opp for deg som trenger eller ønsker fleksibilitet. Dette er primært studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på studiested. 

Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant, men også får å gjøre deg som student relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet. De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og deler av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Har du fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, med studieplan fra 2012 eller senere, kan få innpasset emnene fra årsstudiet i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studiet er yrkesrettet, og du kan jobbe som regnskapsfører i økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller controller.

Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører. Du kan da starte egen virksomhet innen ditt autorisasjonsområde. En autorisert regnskapsfører fører regnskap for bedrifter, holder orden på økonomirapporteringen og årsregnskap, og kan bistå med økonomisk rådgivning. 

Du vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon, og ha kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. 

De fleste av våre tidligere studenter har fått jobb enten hos eksterne regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har også begynt å jobbe innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Praktisk informasjon

Nettstudie gir stor grad av fleksibilitet, og kan enkelt kombineres med jobb. Du kan studere i ditt eget tempo, når du vil og hvor du vil.

Studiet er organisert som et fleksibelt nettbasert studium og er normert til tre år på heltid og seks år på deltid.

Når du søker studiet, får du kun opp valget om deltid. Hvis ønsker å gå heltid, kan du endre dette i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme nettbaserte undervisning, men heltidsstudenter tar 30 studiepoeng per semester og en deltidsstudenter tar 15 studiepoeng per semester.

Arbeid og tilgjengelige ressurser

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium.

Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur.  

Obligatoriske digitale samlinger og innleveringer

Det kan kreves obligatorisk digital frammøte til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer, både individuelle og/eller i gruppe, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer.

I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk digital tilstedeværelse og deltakelse. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding, individuell, gruppevis eller i plenum. 

Eksamen

Eksamensformene som benyttes i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet. 

Du kan derimot integrere et utenlandsopphold i tredje semester med noe ekstra tilrettelegging. En forutsetning for å kunne fra på utveksling er at du på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til:

Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakternivå ved opptak til masterutdanning.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Petter Økseter
Studieprogramansvarlig