Bachelor i økonomi og administrasjon - Rena

Et flerfaglig studium som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Studiet gir en fleksibel og bred plattform og tilbyr enmer i digitalisering, service, ledelse, markedsføring og regnskap.

Studiested
Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022
En student som sitter å prater med andre studenter

Om utdanningen

På de fleste arbeidsplasser er det behov for deg som kan økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel og bred plattform for videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får god innsikt innen de ulike fagområdene.

Studere på Rena eller Lillehammer?
Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Rena og Lillehammer. Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger, men begge gir samme grunnutdanning. Begge studiesteder tilfredsstiller kravene for videreutdanning på masternivå, som med riktige valgemner gir grunnlag for tittelen siviløkonom.

Gjennom fordypning i ulike valgemner får du mulighet til å sette et eget preg på studiet. På Rena er det et godt utvalg i valgemner innen digitalisering, service, ledelse, markedsføring og regnskap. Studiested Lillehammer tilbyr valgemner i ulike økonomifag, samt en fordypning innen Business Analytics (dataanalyse), som for eksempel Mikroøkonomi 2 og Big Data Analytics.

Jobbmuligheter

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en bred grunnutdanning og kvalifiserer deg til jobber i en rekke ulike økonomisk-administrative stillinger i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. 

Våre studenter har blitt rekruttert til jobber innen regnskap og controlling, revisjon, salg og markedsføring, innkjøp og finansiell rådgivning, prosjektledelse, riskikoanalyse, økonomisk styring og kontroll, samt eiendomsforvalning.

Aktuelle stillinger er bedriftsrådgiver, mellomleder, regnskapsfører, revisor, personalkonsulent, økonomikonsulent, butikksjef og markedsfører.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

I 5. semester kan du reise på utveksling til en av våre ulike utvekslingsdestinasjoner rundt omkring i hele verden. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Reiser du til en av våre europeiske universiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend tillegg til støtten fra Lånekassen. Om må du betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studenthistorier

  • Mann som jobber på en PC i en forelesningssal. Et studium med mange muligheter 22. juni 2021 10:44

    Ola har i lang tid vært interessert i aksjemarkedet. Det var hovedgrunnen til at han valgte bachelor i økonomi og administrasjon.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Trond Scheistrøen
Studieprogramansvarlig