English version of this page

Forskning ved HINN

HINN skal drive med innovativ forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som er relevant, og som betyr noe for samfunnet rundt oss.

Illustrasjon forskningsgrupper (Foto: HINN)

Høgskolen i Innlandet ønsker å samarbeide tett med arbeids- og samfunnsliv, derfor tilbyr vi forskning innen en rekke felt og har etablerte forskergrupper som en organisatorisk ramme for mye av forskningsvirksomheten knyttet til de forskjellige fakultetene og doktorgradsprogrammene våre. Du finner både en alfabetisk liste og tematiske oversikter på denne siden. 

På denne siden finner en også oversikt over forskningsprosjekter og forsknings- og kompetansesentre.

Forskergrupper - alfabetisk liste

Forsknings- og kompetansesentre 

Forskningsprosjekter 

Forskergrupper - tematisk oversikt:

Film, TV og digitale medier 

Helse, idrett og velferd 

Natur, biologi og miljø 

Oppvekst og utdanning 

Politikk og samfunn 

Språk og litteratur 

Økonomi, ledelse og innovasjon