Hvem kan svare på hva om krigen i Ukraina?

Her er en oversikt over forskere ved Høgskolen i Innlandet som fra sine ulike ståsteder kan uttale seg om krigen i Ukraina og den internasjonale krisen vi står oppe i. 

Ukrainsk flagg

Temaer: 

Spørsmål? Kontakt forskningsformidlerne ved Høgskolen i Innlandet, Ole Martin Ringlund og Erlend Moe

Internasjonale forhold 

Bilde av Marianne Riddervold
Professor
E-post
marianne.riddervold@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 29

Marianne Riddervold er professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og har forsket mye på forholdet mellom stormaktene med et særlig fokus på Europa og EUs utenriks- og forsvarspolitikk. 

Bilde av Gjermund Forfang Rongved
Førsteamanuensis
E-post
gjermund.rongved@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 09
 

Gjermund Forfang Rongved er førsteamanuensis i økonomisk historie og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet.

Han er blant annet opptatt av hvordan vi som samfunn kan forberede oss på internasjonale kriser og hva vi kan lære av tidligere tiders beredskap. 

 

Bilde av Micheline Egge Grung
PhD Stipendiat
E-post
micheline.grung@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 53

Micheline Egge Grung er statsviter og er opptatt av folkeretten som et internasjonalt rettssystem. Nå skriver hun doktorgrad om bruk av sanksjoner i internasjonal politikk, og om dette er et riktig og effektivt virkemiddel. 

Energikrise og økonomi 

Bilde av Ole Gunnar Austvik
Professor
E-post
ole.gunnar.austvik@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 46

Ole Gunnar Austvik er professor i petroleumsøkonomi og har jobbet med olje- og gassmarkeder i en årrekke. Han er opptatt av hvordan krigen påvirker energimarkedene. 

Bilde av Bent Sofus Tranøy
Professor
E-post
bent.tranoy@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 35

Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap. Han er opptatt av blant annet hvordan vi skal møte inflasjonen, økningen i energipriser og hva det kan ha å si for det grønne skifte, samt globale verdikjeder og forsyningssikkerhet i kjølvannet av pandemien og den pågående krisa. 

Ukraina

Bilde av Yuliya Chernykh
Førsteamanuensis
E-post
yuliya.chernykh@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 44

Yuliya Chernykh er jurist og førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier. Hun forsker og underviser i internasjonal tvisteløsning og hennes fagfelt inkluderer ukrainsk rett, folkerett og internasjonal privatrett. Hun er opprinnelig fra Ukraina 

 

Bilde av Olena Iamroz
Stipendiat
E-post
olena.iamroz@inn.no

Olena Iamroz er ukrainsk og utdannet lærer fra Ukraina. De siste ti årene har hun bodd og studert i Norge, hvor hun blant annet har undervist innvandrere i norsk.

Nå tar hun en doktorgrad ved Høgskolen i Innlandet hvor hun forsker på opplæringsmodeller for nyankomne elever med kort botid i Norge.

 

Bilde av Vebjørn Leonard Laamanen Horsfjord
Professor
E-post
vebjorn.horsfjord@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 70
 

Vebjørn Horsfjord er professor i religion, livssyn og etikk. Han er opptatt av den ortodokse kirkes overnasjonalitet og hvilken rolle patriarken i Moskva spiller i konflikten. 

Russland

Bilde av Gregory Ferguson-Cradler
Førsteamanuensis
E-post
gregory.fergusoncradler@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 99

Gregory Ferguson-Cradler er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier. Han har jobbet i en årrekke i Russland og kjenner landet godt. Han er opptatt av sanksjonene mot Russland, hvilke konsekvenser de vil få på kort og lang sikt, og Putin-regimets framtid. 

Cyberangrep og cybersikkerhet

Bilde av Mass Soldal Lund
Professor
E-post
mass.lund@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 59

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet ved Høgskolen i Innlandet. Som forsker har han jobbet med cybersikkerhet i en militær sammenheng, og jobber nå spesielt med såkalt hybrid krigføring.

Han er ansatt ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved HINN med permisjon fra Cyberingeniørskolen ved FHS. 

Samfunnsberedskap

Førsteamanuensis
E-post
bjorn.bakken@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 12

Bjørn Tallak Bakken er førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring på Rena og forsker på samfunnssikkerhet og beredskap. Han har doktorgrad om beslutningstaking i kriser. Han mener vi nå står i en situasjon der det er behov for å mobilisere beredskapen i sivilbefolkningen, og at nordmenn er for dårlig forberedt på store kriser. 

Bilde av Tor Arnesen
Forsker
E-post
tor.arnesen@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 13

Tor Arnesen, forsker ved Østlandsforskning, har forsket på nordmenns bruk av hytter i en årrekke. Han er opptatt av den samfunnsmessige betydningen av alle fritidsboligene som er bygget de siste tiårene. Disse kan også ha en stor betydning ved store kriser, som vi så under korona-pandemien, og kan få det igjen hvis mange av en eller annen grunn må forlate byene. 

Flyktningkrisen 

Professor
E-post
lars.lien@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 85

Lars Lien. er psykiater og professor ved HINN der han blant annet leder en traumeforskningsgruppe som har jobbet mye med mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser og som har opplevd kriser. Professoren mener blant annet det er svært viktig å sette i gang hurtigopplæring av de som skal møte de ukrainske flyktningene i Norge.

Lien er også leder i Norsk Psykiatrisk forening og har skrevet en lærebok om flyktningers psykiske helse

 

Bilde av Cecilie Ruud Dangmann
Førsteamanuensis
E-post
cecilie.dangmann@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 24

Cecilie Dangmann, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, forsvarte doktorgraden sin om flyktninger dagen etter krigen i Ukraina brøt ut. 160 ungdommer fra Syria svarte i avhandlingen på spørsmål om egen helse og livskvalitet kort tid etter bosetting i Norge.

 

Postdoktor
E-post
moa.lonning@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 50

Moa Nyamwathi Lønning er postdoktor ved Høgskolen i Innlandet. I 2017 leverte hun doktorgraden sin om afghanske unge flyktninger som kom alene til Europa.

Skole

Bilde av Gunhild Tveit Randen
Førsteamanuensis
E-post
gunhild.randen@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 87

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i Nordisk språkvitenskap. Hun har forsket i mange år på andrespråkslæring og flerspråklig opplæring og er opptatt av at kommunene nå må sørge for å skaffe tospråklige lærere og å tilby morsmålsundervisning og tospråklig fagopplæring. Hun kjenner også godt til Ukraina og det ukrainske skolesystemet. 

 

Bilde av Thor André Skrefsrud
Professor
E-post
thor.skrefsrud@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 98

Thor André Skrefsrud er professor i pedagogikk og forsker blant annet på mangfold i klasserommet og hvordan skolen best kan møte nyankomne barn som ikke kan norsk. Mangfoldskompetansen i norske skoler kan være varierende og avhengig av enkeltlærere. Han er opptatt av at elevene ikke må oppleve at de kommer til den norske skolen med blanke ark, men at lærerne ser at de har med seg noe verdifullt av kunnskaper og kompetanse. 

Barn

Bilde av Karin Boson
Førsteamanuensis
E-post
karin.boson@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 55

Karin Boson er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi. Hun har jobbet mye med kriser og hvordan vi voksne kan hjelpe barn å håndtere dem. 

Media 

Bilde av Øyvind Kalnes
Amanuensis
E-post
oyvind.kalnes@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 52

Øyvind Kalnes er amanuensis ved Internasjonale studier på HINN. Han har tidligere skrevet blant annet om norske mediers dekning av Russlands invasjon av Krim i 2014, forløperen til dagens krig i Ukraina. 

Språk

Bilde av Susan Lee Nacey
Prodekan forskning
E-post
susan.nacey@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 28

Susan Nacey er professor i språkvitenskap. Språk og propaganda er en viktig del av konflikten i Ukraina. Nacey har skrevet mye om metaforer i media og politikk, nasjonalt og internasjonalt. 

Kontakt forskningsformidlerne ved Høgskolen i Innlandet: 

Bilde av Ole Martin Ringlund
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
ole.ringlund@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 71

Bilde av Erlend Moe
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
erlend.moe@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 28

Sist endret 11. okt. 2022 11:06