Påbygging i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert

Mangler du deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører? Med dette påbyggingsstudiet får du kunnskap i regnskap, skatt og økonomirådgivning som utfyller økonomisk-administrativ utdanning.

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
2 år
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om videreutdanningen

Regnskapsbransjen er i kontinuerlig endring og det er både behov samt stilles det krav til ny og oppdatert kunnskap innen regnskapsområdet. Med en videreutdanning innen regnskap og økonomirådgivning vil du få mulighet til å komplettere annen økonomiutdannelse. Du vil få økt din kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning og fullført videreutdanning vil også kunne tilfredsstille deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

 

Jobbmuligheter

Med regnskapskompetanse vil du være attraktiv i arbeidsmarkedet og gjennom denne videreutdanningen vil du kunne kvalifiserte til stillinger som regnskapsfører, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. Du vil også kunne kvalifisere til leder- og rådgivningsstillinger i økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter, eller for andre stillinger innen økonomi og administrasjon.

Hvordan gjennomføres nettstudiet?

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning og informasjon legges ut. Du får tilgang til ett undervisningsrom per emne du skal ha. Forelesningsvideoer og fagstoff blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

Live seminarer i Zoom

I tillegg til forelesninger og undervisning i Canvas, som beskrevet over, er det også live seminarer i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere studiestart).

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og du må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer.

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Obligatoriske samlinger på Rena i ett av emnene

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Tidligere har det vært lagt opp til en samling høst og en samling vår. Mer informasjon om dette vil dere få innen oppstart av emnet i tredje semester.

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene i studiet vil det være ett eller flere obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

Eksamen

Hvert emne har eksamen i slutten av semesteret. Det vil si to eksamener per semester på dette deltidsstudiet.

Eksamensdatoer for høstsemesteret er klare innen studiestart, og er tilgjengelig i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg ved studiestart. Eksamener blir lagt i perioden mellom slutten av november og frem til jul.

Eksamensdatoer for vårsemesteret er klare ca. 1. desember, og publiseres i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg for vårsemesteret etter 1. desember. Eksamener blir lagt i perioden mellom slutten av april og begynnelsen av juni.

Studiet har både hjemmeeksamener og skriftlige skoleeksamener. Skriftlige skoleeksamener kan avlegges på Rena eller et av eksamensstedene høgskolen har avtale med. Eksamensavgift på ca. kr 1500 per eksamen kan tilkomme på eksterne eksamenssteder.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder høgskolen har avtale med, og det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener andre steder enn de steder Høgskolen i Innlandet har avtale med.

Mer informasjon om eksamen fås ved studiestart.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsvideoer, delta på seminarer, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m.).

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen finansregnskap må være dekket med et omfang på minimum 10 studiepoeng tilsammen.

Eller en hvilken som helst mastergrad.  

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Som nettstudent kan det forekomme eksamensavgift på ca 1500 kr pr eksamen til eksternt eksamenssted ved gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Mer informasjon om eksamen

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Mange tar Påbygging i regnskap og økonomirådgivning som siste studium i et løp for å fullføre Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Denne bachelorgraden er mulig å gjennomføre nettbasert på deltid ved å fullføre og sette sammen de tre studiene Årsstudium i bedriftsøkonomi, Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning (tatt ved Høgskolen i Innlandet).

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer blant annet til opptak på Master i økonomi og ledelse – Siviløkonom ved Høgskolen i Innlandet. Graden kan også kvalifisere til opptak på Master i regnskap og revisjon med tanke på å bli statsautorisert revisor ved de høgskoler/universiteter som tilbyr dette. Vær oppmerksom på at de fleste masterutdanninger har karakterkrav.

Med en fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om personlig autorisasjon som regnskapsfører.

Har du allerede en fullført Bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse fra en norsk høgskole eller universitet, vil du med studiet Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kunne oppfylle utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. Vi gjør oppmerksom på at bachelorgraden du har fra før må dekke Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) som beskrevet her.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig