Påbygging i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert

Mangler du deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører? Med dette påbyggingsstudiet får du kunnskap i regnskap, skatt og økonomirådgivning som utfyller økonomisk-administrativ utdanning.

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
1-2 år
Studieform
Nettbasert, Deltid og Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023

Om videreutdanningen

Regnskapsbransjen er i kontinuerlig endring og det er både og krav til ny og oppdatert kunnskap innen regnskapsområdet. Med en videreutdanning innen regnskap og økonomirådgivning vil du få mulighet til å komplettere annen økonomiutdannelse, samt øke din kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. 

Studiet vil også kunne tilfredsstille deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

Jobbmuligheter

Med regnskapskompetanse vil du være attraktiv i arbeidsmarkedet og gjennom denne videreutdanningen vil du kunne kvalifiserte til stillinger som regnskapsfører, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige.

Du vil også kunne kvalifisere til leder- og rådgivningsstillinger i økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter, eller for andre stillinger innen økonomi og administrasjon.

Praktisk informasjon

Regnskap og økonomirådgivning består av 6 obligatoriske emner med tilsammen 60 studiepoeng. Studiet er organisert som et fleksibelt nettbasert studium og er normert til to år på deltid eller ett år på heltid, og kan enkelt kombineres med jobb.

Når du søker studiet, får du kun opp valget om deltid. Hvis ønsker å gå heltid, kan du endre dette i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme samlingsbaserte undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester.

Arbeid og tilgjengelige ressurser

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger. Tar du studiet på deltid vil det være 4-5 digitale samlinger i løpet av et semester, i tillegg til oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium.

Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttene materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform Canvas. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur. 

Obligatoriske samlinger og innleveringer

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer, både individuelle og/eller i gruppe, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer.

I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding, individuell, gruppevis eller i plenum. 

Eksamen

Eksamensformene som benyttes i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen.

Mer informasjon om eksamen

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Forventet arbeidsbelastning som deltidsstudent er i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå. For eksempel årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen regnskap må være dekket med et omfang på minimum 7,5 studiepoeng, eller en hvilken som helst mastergrad.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Mange tar påbygging i regnskap og økonomirådgivning som siste studium i et løp for å fullføre bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Ved fullført studium vil du sammen med fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon (tilbys kun ut 2021) ved Høgskolen i Innlandet, etter nærmere regler kunne sette sammen disse til en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer blant annet til opptak til siviløkonomstudiet ved Høgskolen i Innlandet. Graden kan også kvalifisere til opptak til master i regnskap og revisjon med tanke på å bli statsautorisert revisor ved de høgskoler/universiteter som tilbyr dette. Vær oppmerksom på at de fleste masterutdanninger har karakterkrav.

Med en fullført bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om personlig autorisasjon som regnskapsfører.

Har du allerede en fullført bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse fra en norsk høgskole eller universitet, vil du med en påbygging i regnskap og økonomirådgivning kunne oppfylle utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. Vi gjør oppmerksom på at bachelorgraden du har fra før må dekke minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) som du finner her.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Petter Økseter
Studieprogramansvarlig