Bachelor i økonomi og administrasjon - nettbasert

Et flerfaglig studium som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid. 

Studiested
Nettstudie
Studiet varer
3 - 6 år
Studieform
Heltid, Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022
Person som sitter ved en laptop ved et bord med notatblokk, kopp og nøkler ved siden av.

Om utdanningen

Bachelor i økonomi og administrasjon er for deg som vil ha en grunnutdanning innen økonomi og administrasjon og som ønsker å studere nettbasert, på heltid eller deltid. Nettstudiet er lagt opp for deg som trenger eller ønsker fleksibilitet. Dette er primært studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på studiested. 

I næringslivet, offentlig virksomhet og andre organisasjoner er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå innen økonomi og administrasjon. Studiet gir deg kunnskap om økonomi, men også markedsføring, ledelse og strategi. 

Bachelor i økonomi og administrasjon vil gi deg en fleksibel og bred plattform for videre studier og senere yrkesliv og karriere. Gjennom fordypning i ulike valgemner får du også mulighet til å sette ditt eget preg på studiet.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen "Bachelor i økonomi og administrasjon". Du får en bred grunnutdanning og kvalifiseres til å jobbe i en rekke ulike økonomisk-administrative stillinger i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. 

Bachelor i økonomi og administrasjon gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er viktig for å kunne fatte beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål.

Våre studenter har blitt rekruttert til jobber innen regnskap og controlling, revisjon, salg og markedsføring, innkjøp og finansiell rådgivning, prosjektledelse, riskikoanalyse, økonomisk styring og kontroll, samt eiendomsforvalning.

Aktuelle stillinger er bedriftsrådgiver, mellomleder, regnskapsfører, revisor, personalkonsulent, økonomikonsulent, butikksjef og markedsfører.

Praktisk informasjon

Nettstudie gir stor grad av fleksibilitet, og kan enkelt kombineres med jobb. Du kan studere i ditt eget tempo, når du vil og hvor du vil.

Studiet er organisert som et fleksibelt nettbasert studium og er normert til tre år på heltid og seks år på deltid.

Når du søker studiet, får du kun opp valget om deltid. Hvis ønsker å gå heltid, kan du endre dette i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme nettbaserte undervisning, men heltidsstudenter tar 30 studiepoeng per semester og en deltidsstudenter tar 15 studiepoeng per semester.

Arbeid og tilgjengelige ressurser

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium.

Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur.  

Obligatoriske digitale samlinger og innleveringer

Det kan kreves obligatorisk digital frammøte til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer, både individuelle og/eller i gruppe, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer.

I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk digital tilstedeværelse og deltakelse. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding, individuell, gruppevis eller i plenum. 

Eksamen

Eksamensformene som benyttes i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave med muntlig forsvar.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

I 5. semester kan du reise på utveksling til en av våre ulike utvekslingsdestinasjoner rundt omkring i hele verden. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved en utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Reiser du til en av våre europeiske universiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend tillegg til støtten fra Lånekassen. Om må du betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studenthistorier

  • Mann som jobber på en PC i en forelesningssal. Et studium med mange muligheter 22. juni 2021 10:44

    Ola har i lang tid vært interessert i aksjemarkedet. Det var hovedgrunnen til at han valgte bachelor i økonomi og administrasjon.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Trond Scheistrøen
Studieprogramansvarlig