Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi et nett- og samlingsbasert studie i grunnleggende kommuneregnskap. 

Studiested
Nett- og samlingsbasert
Studiet varer
3 mnd
Studieform
Nettbasert og Samlingsbasert
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (23. august 2022)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
17. juni 2022

Om studiet

Studiet består av emnet "Grunnleggende kommuneregnskap", og gir deg grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer. Studiet gir deg kompetanse på rammeverket for kommuneregnskap, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Studiet gir deg kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

Studiets innhold:

 •       Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
 •       Innføring i kommuneregnskapet
 •       De spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
 •       Innføring i KOSTRA
 •       Beregning av minimumsavdrag     
 •       De formelle reguleringer av kommuneregnskapet
 •       Rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
 •       Strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
 •       Aslutning av drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
 •       Avstemming av de regnskapsmessige sammenhenger og kommuneregnskapets 3 kretsløp
 •       Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
 •       Oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet
 •       Krav om noter og innhold i årsberetningen

Jobbmuligheter

Studier gir deg grunnleggende kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Praktisk informasjon

Studiet tilbys med en fysisk samling på hotell på Gardermoen og to digitale samlinger hvor du deltar på digital undervisning på Zoom. Du avlegger eksamen digitalt.

Undervisningsdatoer høst 2022:

23.og 24. august. Samling på hotell på Gardermoen.

20. og 21. september. Digital undervisning i Zoom.

18. og 19. oktober. Digital undervisning i Zoom. 

Eksamen:

18. november 2022

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette emnet vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulig å kontinuere eller ta eksamen senere eller flere ganger.

 

Restriksjoner pga smittevern: Dersom den fysiske samlingen ikke kan gjennomføres pga restriksjoner, vil den kunne bli omgjort til digital samling.

 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak 

 

På dette studiet må du også melde deg på hos NKK, lenke her: NKK 

Slik søker du

1. Trykk på "SØK OPPTAK", velg "Betalings- og oppdragsstudier", "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2022"

2. "Velg fra lista" og velg " Grunnleggende kommuneregnskap".

3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse. 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

Hva koster det?

Kurspris: Kr. 16 371,- med dagdeltakelse på første samling. Kr, 17 831,- hvis du velger å bestille med overnatting på første samling. 

Eksamensavgift:kr. 4 250,- (denne er inkludert i prisene som er oppgitt over)

Du må i tillegg betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om emnet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller en av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder

Studieprogramansvarlig