Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi et nett- og samlingsbasert studie i videregående kommuneregnskap. 

Studiested
Nett- og samlingsbasert
Studiet varer
3 mnd
Studieform
Nettbasert og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (30. august 2022)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
24. juni 2022

Om studiet

Studiet består av emnet "Videregående kommuneregnskap for NKKskolen", og er et påbyggingsstudium til "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen",

Videregående kommuneregnskap for NKKskolen gir deg en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Hensikten er å gi deg en kunnskapsmessig basis for å kunne legge frem et komplett kommuneregnskap. 

Studiet har blitt oppdatert og videreutviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet, og er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Studiets innhold:

  •         rammeverket for kommuneregnskapet
  •         økonomibestemmelse i kommuneloven og forskriftene tilhørende loven
  •         aktivering og måling av de viktigste regnskapspostene
  •         kvalitetskravene til kommuneregnskapet
  •         avstemming og bokføring pensjon
  •         avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
  •         balanseregnskapet og vurdering av balansepostene
  •         konsolidert regnskap
  •         god kommunal regnskapsskikk
  •         analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat

Videregående kommuneregnskap for NKKskolen er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Det er relevant for alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer, som ønsker å få kompetanse på kommuneregnskapet, på et videregående nivå.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Du vil få kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene, samt bygge på dine egne kunnskaper fra NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

Praktisk informasjon

Studiet tilbys med en fysisk samling på hotell på Gardermoen og to digitale samlinger hvor du deltar på digital undervisning på Zoom.  Du avlegger eksamen digitalt.

 

Undervisningsdatoer høst 2022:

30. og 31. august. Samling på hotell på Gardermoen.

27. og 28. september. Digital undervisning i Zoom.

25. og 26. oktober. Digital undervisning i Zoom.

Eksamen:

Eksamen er todelt med en 6 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen og en 7 dagers gruppeeksamen. Begge teller 50% hver av samlet resultat i emnet.

Individuell eksamen: 17. november 2022

Gruppeeksamen: 21. - 28. november 2022

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette emnet også vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulig å kontinuere eller ta eksamen senere eller flere ganger. 

 

Restriksjoner pga. smittevern: Dersom den fysiske samlingen ikke kan gjennomføres pga restriksjoner, vil den kunne bli omgjort til digital samling. 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Det er et krav om at man har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen" eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

 

På dette studiet må du også melde deg på hos NKK, lenke her: NKK 

Slik søker du

1. Trykk på "Søk studiet", velg "Betalings- og oppdragsstudier", "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2022"

2. "Velg fra lista" og velg " Videregående kommuneregnskap".

3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse. Det er også et krav at du har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen" eller tilsvarende. Dersom du har avlagt og bestått eksamen i dette emnet ved Høgskolen i Innlandet trenger du ikke laste opp dokumentasjon på det. Dersom du har tatt det ved annen utdanningsinstitusjon må du dokumentere det. 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

Hva koster det?

Kurspris: kr. 16 431,- med dagdeltakelse på første samling. Kr. 17 891,- hvis du velger å bestille med overnatting på første samling. 

Eksamensavgift: kr. 4 310,-  (denne er inkludert i prisene som er oppgitt ovenfor).

Du må i tillegg betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om emnet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller en av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder

Studieprogramansvarlig