Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse

Synes du markedsføringsledelse og verdiskaping er spennende? Dette masterstudiet vil gi deg dybdekunnskap om strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring og du kan ta masteren på heltid eller deltid ved siden av jobb.

Studiested
Rena
Studiet varer
2-4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023
Smilende studenter som ser på en pc skjerm

Om utdanningen

Masterstudiet er delt inn i ledelsesemner som fokuserer på markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv som spesialiseringsområde, og økonomiemner som fokuserer på økonomistyring. Med utgangspunkt i disse to fagområdene vil du få en solid plattform innen økonomi og ledelse. 

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale faktorer relatert til ytre og indre effektivitet; «å gjøre de riktige tingene», og «å gjøre tingene riktig». For å oppnå en balanse mellom disse må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevnen.

Gjennom dette masterstudiet vil du få spesialkompetanse i markedsføringsledelse og verdiskapning. I tillegg vil du lære hvordan virksomheter kan øke konkurransekraften gjennom å skape gode opplevelser for eksisterende kunder, tiltrekke seg nye kunder og samtidig skape vekst og verdier for aksjonærene, og gi et bidrag tilbake til samfunnet.

Studiet er for deg med økonomi bakgrunn, men også for deg som har en annen grunnutdanning innen markedsføring, markedskommunikasjon, public relations (PR) og digital markedsføring.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir graden Master i økonomi og ledelse.

Studiet gir deg spesialkompetanse i markedsføringsledelse og verdiskapning, men også avansert kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring, samt analytiske ferdigheter. Denne kombinasjonen legger til rette for en variert karriere, og du vil være kvalifisert til et bredt spekter av utfordrende stillinger i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor, som leder, markedsjef, produktsjef, spesialist eller rådgiver.

Tidligere studenter har blitt rekruttert som salgskonsulent, markedskoordinator og kommunikasjonsrådgiver.

Masterstudiet er også solid forankret i forskningsbasert kunnskap, som kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer høsten 2023:

Heltid: 

Deltid: 

Obligatorisk oppstartsamling på Rena: 
Program blir tilsendt nye studenter i god tid før oppstart.
 

Obligatoriske krav
Det er obligatorisk frammøte på 50 prosent av hvert emnes underviste timer og det skal leveres obligatoriske oppgaver i hvert emne før hver studiesamling.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjon hvor fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonsteori, markedsføring, strategi, samfunnsøkonomi og samfunnsvitenskapelig metode inngår.

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C, av vektet gjennomsnittskarakter.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet går både på heltid og deltid.
De to variantene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb.

Heltid har søknadsnummer 2465

Deltid har søknadsnummer 2466

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiets arbeidsformer legger til rette for aktivt arbeid med problemstillinger som er relevante for praksisfeltet, og som gjør at du vil få et eierforhold til egen læreprosess og studerer på en måte som har overføringsverdi til arbeidslivet.

Utveksling

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt valgemne som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Du vil også kunne søke opptak til phd-utdanning innenfor bedriftsøkonomi med profil markedsføringsledelse. Opptak til et phd-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir phd-utdanning.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut Vy sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også bussruter til og fra Rena, men i begrenset omfang.

Veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Overnatting
På Rena har vi flere ulike alternativer til overnatting: 

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Rolf Gunnar Findsrud
Studieprogramansvarlig