Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

En autorisert regnskapsfører har lov til å føre regnskap for bedrifter der hen selv ikke er ansatt. Du holder orden på økonomirapporteringen, årsregnskap og kan bistå med økonomisk rådgivning.

Studiested
Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022
To kvinnelige studenter sitter ved et bord på et bibliotek. De har hver sin bok foran seg. Den ene peker ned i sin bok, mens den andre kikker dit det pekes. Kvinnen til venstre har langt, brunt hår og har blå dongeri skjorte. Hun har nordiske utseende. Kvinnen til høyre har lysegrå genser og har langt svart hår. Hun har asiatisk utseende.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomiske og administrative områder.

Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant og deg som student attraktive i arbeidsmarkedet.

De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og deler av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Jobbmuligheter

Studiet er yrkesrettet, og du kan jobbe som regnskapsfører i økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller controller.

Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører. Du kan da starte egen virksomhet innen ditt autorisasjonsområde. Du vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon, og ha kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. 

De fleste av våre tidligere studenter har fått jobb enten hos eksterne regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har også begynt å jobbe innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet. 

Du kan derimot integrere et utenlandsopphold i tredje semester med noe ekstra tilrettelegging. En forutsetning for å kunne fra på utveksling er at du på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Petter Økseter
Studieprogramansvarlig