English version of this page

Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

BUK utdanner forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst.

Doktorgradsprogrammet Barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn.

Doktorgradsutdanningen skal bidra til grunnforskning og anvendt forskning innenfor fagområdet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling. En slik forskning vil også kunne bidra med forskningsbasert kunnskap som er relevant for profesjoner som arbeider med barn og unge. I den forstand vil utdanningen også bidra til profesjonsrelevant forskning, det vil si, forskning som har direkte eller indirekte relevans for profesjonelle virksomheter som i forskjellige former arbeider med å legge til rette for barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling på ulike områder.

Det tas ikke opp nye søkere til ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). Programmet erstattes av ph.d.-programmet Helse og velferd (HELVEL). Helse og velferd er godkjent av NOKUT, og er under etablering våren 2022.