English version of this page

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Sykepleiestudenter som hjelper en idrettsutøver

Bli kjent med fakultetet

Vi har en tverrfaglig, praksisnær og profesjonsrettet profil, og et bredt spekter av utdanningstilbud og forskningsmiljø innenfor helse-, idretts-, folkehelse- og sosialvitenskap.

Fakultetet fotkortes HSV, og holder til på studiestedene Elverum og Lillehammer. Vi tilbyr desentraliserte og fleksible studier i tillegg til hel- og deltidsstudier på studiested.

3887 studenter
241 ansatte

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Les mer om forskningsaktiviteten ved fakultetet nedenfor.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d. programmene Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) og Helse og velferd (HELVEL). HELVEL har en tverrfaglig tilnærming og er nylig godkjent av NOKUT. BUK tar ikke opp nye ph.d.-kandidater, og vil bli erstattet av det nye ph.d.-programmet i Helse og velferd.

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor.

Aktuelt

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

E-post: hse@inn.no

Dekan Per Morten Fredriksen 

Prodekan utdanning Trine Bjerva

Prodekan forskning Stian Ellefsen

Administrativ leder Anette Gjerskaug

Leder eksternfinansiert virksomhet Geir Haugsdal (Konstituert)

Ph.d. leder Mari Rysst 

 

Studieadministrasjonen ved HSV

Alle ansatte ved HSV