Kompetansesenter for offentlig innovasjon

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) er en brobygger mellom forskning, utdanning og praksis. Vi bistår kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører med å sette i gang innovasjons- og utviklingsprosjekter i egen virksomhet. KOI har blant annet det faglige ansvaret for den nasjonale innovasjonsskolen for kommunesektoren og for samarbeidsavtalen mellom høgskolen og NAV. 

Mer ...
Kvinne i samtale med mann i korridor.

KOIs prosjekter

Høgskolen i Innlandet er involvert i en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. En rekke av disse prosjektene er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) sin portefølje.

Kontakt

Leder

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Innovasjonsrådgiver

Bilde av Mette Sønderskov
Postdoktor
E-post
mette.sonderskov@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 04

Koordinator for NAV-samarbeidet

Bilde av Ingjerd Thon Hagaseth
Stillingskode udefinert
E-post
ingjerd.thon.hagaseth@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 54