Kompetansesenter for offentlig innovasjon

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) er en brobygger mellom forskning, utdanning og praksis. Vi bistår kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører med å sette i gang innovasjons- og utviklingsprosjekter i egen virksomhet. KOI har blant annet det faglige ansvaret for den nasjonale innovasjonsskolen for kommunesektoren og for samarbeidsavtalen mellom høgskolen og NAV. 

 • To kvinner og en mann står ved et bord foran et skjerm og snakker engasjert om noe
  Vellykket INTEGRATE-konferanse for KOI og KAI 18. nov. 2022 13:05

  KOI har denne uke i samarbeid med Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og gjennomført en vellykket INTEGRATE-konferanse.

 • mennesker med notatblokker sitter i en sal
  INNOFF-studio under NEON-dagene 2022 31. okt. 2022 13:38

  INNOFF Studio er et årlig arrangement organisert av forskernettverket for innovasjon i offentlig sektor. Hensikten er å skape en varig arena for brobygging mellom praksis og forskning innenfor offentlig innovasjon.

 • Begrepet innovasjon fra ordbok
  Digitalt bokbad: Valuing Public Innovation 18. okt. 2022 13:38

  The INNOFF-network is inviting to an online conversation with the authors of te upcoming book 'Valuing Public Innovation'.

Mer ...
Kvinne i samtale med mann i korridor.

KOIs prosjekter og nettverk

Høgskolen i Innlandet er involvert i mange nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. En rekke av disse prosjektene er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) sin portefølje.

Kontakt

Leder

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Innovasjonsrådgiver

Bilde av Mette Sønderskov
Postdoktor
E-post
mette.sonderskov@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 04

Medarbeider KOI

Bilde av Gunhild Wedum
Førsteamanuensis
E-post
gunhild.wedum@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 38

Koordinator for NAV-samarbeidet

Bilde av Ingjerd Thon Hagaseth
Stillingskode udefinert
E-post
ingjerd.thon.hagaseth@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 54

Medarbeider KOI

Bilde av Aksel Hagen
Førsteamanuensis
E-post
aksel.hagen@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 60

Medarbeider KOI

Bilde av Line Marie Tholstrup
Forsker
E-post
line.tholstrup@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 43