Kompetansesenter for offentlig innovasjon

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) er en brobygger mellom forskning, utdanning og praksis. Vi bistår kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører med å sette i gang innovasjons- og utviklingsprosjekter i egen virksomhet.

Vår ambisjon er å tilby offentlig sektor en anvendbar innovasjonskompetanse.

Vår fagkompetanse spenner fra innovasjon i offentlig sektor mer generelt, til innovasjon i kommuner, innovasjonsprosesser, tjenesteinnovasjon, innovasjonsledelse, samskaping og tjenestedesign.

KOIs kjerneaktiviteter er forskning, formidling og fasilitering.

Kontaktinformasjon

Leder

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Innovasjonsrådgiver

Bilde av Mette Sønderskov
Postdoktor
E-post
mette.sonderskov@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 04

Koordinator for NAV-samarbeidet

Bilde av Ingjerd Thon Hagaseth
Stillingskode udefinert
E-post
ingjerd.thon.hagaseth@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 54