Ingjerd Thon Hagaseth

Ingjerd Thon Hagaseth

Stillingskode udefinert

E-post
ingjerd.thon.hagaseth@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 54

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum