Samarbeid med NAV

Samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Høgskolen i Innlandet er en av fire nasjonale samarbeidsavtaler som direktoratet har med universitets- og høgskolemiljøene. Samarbeidsavtalen ble inngått i 2017 og varer ut 2022.

Avtalen bygger på en helhetlig tenking som kobler forskning og utvikling, kompetanseutvikling og utvikling av praksis i arbeids- og velferdssektoren inn i rammen organisatorisk læring. Samarbeidsavtalens overordnede mål er å bidra til innovasjon av tjenestene i NAV.

Les om samarbeidsavtalene her.  

Målet er å koble forskning og utvikling, kompetanseutvikling og utvikling av praksis gjennom å:

  • Utvikle og gjennomføre relevante forskningsprosjekter
  • Utvikle og gjennomføre relevante utdanningstilbud i samarbeid med NAV
  • Utvikle og gjennomføre prosjekter i NAV-organisasjonen som utvikler en lærende organisasjon gjennom praksisoverføring og delingskultur

Forsknings- og innovasjonsarbeidet tar utgangspunkt i tre områder NAV har utpekt som særlig viktige å ta tak i:

  • Unge og utenforskap
  • Digitalisering og den nye veilederrollen
  • Lovanvendelse i praksis