English version of this page
Line Marie Tholstrup

Line Marie Tholstrup

Forsker

E-post
line.tholstrup@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 43
Mobilnummer
+47 458 89 114

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Line Tholstrup har en mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU, og har både i studiene og i arbeidslivet hatt fokus på lokalsamfunnsutvikling. Hennes masteroppgave handlet om rurale og urbane stedsforestillinger i kommunene Fjell, Sund og Øygarden, og hun har over 10 års erfaring fra samfunnsplanlegging i kommunal sektor med spesielt fokus på kommuneplanarbeid og folkehelseoppgaver. Line jobber spesielt med evalueringsoppdrag, planlegging og innovasjon i offentlig sektor og veiledning i egenevaluering. Hennes forskning baserer seg i størst grad på kvalitativ metode. 

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum