Nyheter

Boklansering og seminar

I samarbeid med Fagbokforlaget inviterer Høgskolen i Innlandet til lansering av boken "Arbeidsinkludering i sosialt arbeid" på stud...