Language: NOR | ENG

Disputaser

Det kan bli flere slike i skogen

Morten Tofastrud har skrevet doktorgrad om kjøttfe som beiter i utmark. Han mener potensialet for mer bruk av utmarksbeite er stort.

Nyheter