English version of this page

Oppgaveskriving

Få nyttige råd knyttet til skriveprosessen. Hva vil det si å skrive akademisk? Informasjon om søk etter litteratur, hvordan vise til kilder og hvilke krav til oppsett som gjelder.

Unngå plagiering

Plagiat er å framstille andres arbeid og idéer som sine egne. Plagiering regnes som fusk

For deg som skriver bachelor- eller masteroppgave

Referanseverktøy

Kvinnelig student som skriver på mac

Program for lagring, organisering og bruk av referanser. 

Bildedatabasen Colourbox

mange bilder satt sammen i en collage

Gratis tilgang til tusenvis av profesjonelle bilder.