English version of this page

Anbefalinger til oppsett av oppgaver

Dette er en generell oversikt over oppbygging og utforming av skriftlige oppgaver. Kravene kan variere fra emne til emne.

Høgskolen har pr 2021 ikke lenger oppgavemaler da mange opplevde problemer ved bruk av den ferdige malen. Du bør likevel ha en standardisert forside, som du finner et eksempel på under.

Tekstbehandlingsprogrammer som for eksempel Word har funksjoner som stiler, overskrifter, innholdsfortegnelse med mer.

Høgskolen anbefaler at du bruker sidene til Søk & Skriv, hvor det ligger veiledninger for formelt oppsett av oppgaver. Her er det også mange nyttige tips for skriveprosessen.  

For blant annet semesteroppgaver og hjemmeeksamen kan det foreligge egne krav om form fra fag- eller emneansvarlig. Du bør da følge disse kravene.
 

Eksempel på forside

De fleste oppgavene du skriver skal ha en standardisert forside (enkelte studier kan avvike fra dette).

Her er det eksempel på hvordan forsiden kan se ut (klikk for større versjon):

Ett eksempel på hvordan en forside kan se ut

Formelle krav til forsiden:

  • Bruk fonten Arial for all tekst på forsiden
  • Fontstørrelsen i eksemplene er veiledende, og tilpasses etter mengde tekst
  • Logo og tekst skal være midtstilt
  • Forsiden skal blant annet ha høgskolens logo. Denne lastes ned herfra.
  • Kopier/last ned logoen og legg den inn som et bilde på forsiden av oppgaven din. Ikke legg den i topptekst.

Kandidatnummer eller navn på forsiden?

For master-, bachelor- og større semesteroppgaver praktiseres både innlevering med fullt navn, og innlevering med kandidatnummer. Veileder kan hjelpe deg med å avklare hva som gjelder for din oppgave.

For eksamensbesvarelser (hjemmeeksamen, mappeoppgaver mm) skal kandidatnummer normalt skrives på forsiden. 

Husk å sjekke om det er egne krav til oppsett og forside for dine emner. Dette kan avklares med emneansvarlig.

Ofte stilte spørsmål om Word 

Hvordan lage innholdsfortegnelse?

Spørsmål knyttet til sidetall

Hvordan fjerne sidetall på første side (tittelside/framside)?

  • Sideoppsett > Utskriftsformat > Oppsett > Hak av for Spesiell førsteside 

Hvordan begynne på en ny side?

Mange løser dette ved å trykke ENTER. Dette fører imidlertid til at hver gang du skriver noe på den foregående siden, så forskyves innholdet på den ”nye siden” nedover.
Løsning: trykk Ctrl+Enter eller velg Skift fra menyen.
For å slette Sideskift: velg ¶ for å vise skjulte tegn. Merk "sideskiftet" og trykk "Delete".

Hvordan lage hengende innrykk i litteraturlisten?

I henhold til APA-standarden skal referanser som består av mer enn én linje ha innrykk på andre og senere linjer i referansen - et såkalt hengende innrykk.

Du kan bruke snarveikommandoen idet du begynner på litteraturlista, eller markere teksten og bruke kommandoen i etterkant.

Slik gjør du:

Windows: trykk Ctrl+T. For å få vanlig avsnittsjustering igjen, bruk Ctrl+Shift+T.

Mac: Cmd+T

Publisert 9. juni 2021 08:34 - Sist endret 1. juni 2022 08:52